Vid Alsnögatan på östra Södermalm ligger anrika Hovings malmgård. Sedan 2015 har den stått tom eftersom den är i dåligt skick.

Planer finns på att göra om den till ett äldreboende. Då skulle själva malmgården renoveras och runt huset är det tänkt att byggas nya hus. Totalt blir det 90 lägenheter.

En skillnad mot tidigare plan är att ett trygghetsboende med 30 lägenheter strukits från förslaget. I stället vill man bygga affärslokal och förskola.

Magdalena Nordenson, Arbetsgruppen för Hovings malmgård.

Magdalena Nordenson, Arbetsgruppen för Hovings malmgård.

Jon Bergqvist

3000 protester

Många röster har dock höjts för att malmgården ska renoveras, men att området i övrigt ska lämnas obebyggt.

– Det är en unik kulturhistorisk miljö. Att bygga där är att bygga sönder ett kulturreservat och att beröva östra Södermalm en grön lunga, säger Magdalena Nordenson från Arbetsgruppen för Hovings malmgård, som i flera år arbetat mot planerna.

De har samlat in nära 3000 underskrifter i protest.

Konceptbild över parken, med malmgården och de nya husen bakom.

Konceptbild över parken, med malmgården och de nya husen bakom.

AIX Arkitekter

Även Skönhetsrådet har varit kritiska. I ett utlåtande från förra året skrev de att ”förståelsen för malmgården och dess funktion blir obegriplig om stora delar av trädgården bebyggs.”

Enligt Miljöbalken är fastig­heten inte ett kulturreserverat, men enligt gällande detaljplan från 1996 är den det.

Går förslaget igenom skulle alltså detaljplanen behöva ändras.

Felix Staffansson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, menar att förslaget är väl anpassat till miljön.

– Det har anpassats till malmgårdens proportioner, vi skapar lugna fasader och lyfter fram malmgården som en central punkt i utformningen.

Från Tegelviksgatan skulle den nya bebyggelsen se ut så här.

Från Tegelviksgatan skulle den nya bebyggelsen se ut så här.

AIX Arkitekter

Kostar mindre

Som det ser ut nu är det äldreboendet Judiska hemmet som ska driva det nya boendet.

I dag ligger det i Johanneshov, i ett hus från 1940-talet som behöver renoveras.

– Att renovera ett äldreboende när folk bor där är jobbigt och tar tid. Det blir också mindre kostsamt att börja om på ett nytt ställe, säger Jan-Erik Levy, ordförande i föreningen Judiska hemmet.

Så här är malmgården tänkt att se ut som förslaget går igenom.

Så här är malmgården tänkt att se ut som förslaget går igenom.

AIX Arkitekter