Något som höll på att ställa till det var att klaffen – alltså den del av bron som är öppningsbar – var tyngre än väntat. Den vägde runt 245 ton.

– Trots initial oro, på grund av att broklaffen hade klämts fast, genomfördes processen snabbt och smidigt, säger Vilhelm Lindevall, kommunikatör vid Region Stockholm.

Broklaffen vägde hela 245 ton.

Broklaffen vägde hela 245 ton.

Vilhelm Lindevall, SL.

Stormigt på Östersjön

Lyftet gjordes med marina lyftkranen Lodbrok, som även användes för att bärga regalskeppet Vasa. Fredagens lyft av klaffen var också på håret rent tidsmässigt – på lördagen skulle farleden öppna igen.

– Lodbrok hade haft svårigheter att ankomma från Polen tidigare på grund av dåligt väder i Östersjön. Men lyckligtvis var väderförhållandena under natten optimala för operationen.

Nu kan fartyg med en höjd under 11,8 meter åter åka under bron.

– Det innebär även vissa lättnader för biltrafiken på den södra bron under resten av rivningsarbetet.

Nästa steg är att riva norra brofästena och göra plats för att bygga nya bron, som väntas stå klar om tre år.

Om tre år ska den nya bron stå färdig.

Om tre år ska den nya bron stå färdig.

Vilhelm Lindevall, SL.

 Klockan 23.45 på fredagen 17 november lyftes Norra Danviksbrons broklaff ner av kranpråmen Lodbrok.

Klockan 23.45 på fredagen 17 november lyftes Norra Danviksbrons broklaff ner av kranpråmen Lodbrok.

Björn Andersson, SL

Bron byggdes mellan 1917 och 1922.

Bron byggdes mellan 1917 och 1922.

Vilhelm Lindevall, SL.