Kommunstyrelsen avslår motionen, men i svaret medger sammhällsbyggnadsförvaltningen att kärnkraft skulle kunna vara fördelaktigt för ett renare, och energitätare Österåker – om än i framtiden.

Krister Sernbo var under processen hållbarhetschef på kommunen. Nu har han slutat, men svarar på Mitt i:s frågor via mejl.

"Frågan om kärnkraftverk i kommunen har tidigare aldrig varit uppe på bordet eftersom det ju aldrig har varit aktuellt (det har ju inte varit lagligt möjligt). Politiken har därför inte behövt sätta sig in i de avvägningar som skulle behöva göras mellan för- och nackdelar."

Kärnkraftverken som SD vill undersöka förutsättningarna för är så kallade små modulära reaktorer, eller SMR.

– Det kom en motion för ett halvår sedan om att man skulle undersöka var man eventuellt kunde bygga vindkraft i kommunen. Och då tyckte vi man kunde göra samma sak med SMR, säger Anders Borelid (SD).

Anders Borelid.

Anders Borelid.

Sverigedemokraterna

Att Österåker skulle vara särskilt välanpassat för kärnkraft i jämförelse med andra stockholmskommuner har man inte belägg för. Däremot menar Anders Borelid (SD) att Forsmark inte har nog med kapacitet för att klara av ett elektrifierat Stockholm idag. Anledningen till att kommunstyrelsen avslår SD:s motion är att utredningen helt enkelt skulle bli för dyr och lång, samt att tekniken ligger för långt bort. Intresset finns men det är för tidigt för konkreta åtgärder menar kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher (M).

"Jag och mitt parti är i grunden positiva till den här nya tekniken och hoppas att utredningsläget på central nivå inom en inte allt för avlägsen framtid blir klar", skriver hon i ett mejl.