Det var den 3 april som scoutparkeringen, som främst används av pendlare, stängdes av. Detta då kommunen missat att ansöka om ett nytt tidsbegränsat bygglov vilket gjorde att den inte fick användas. Kommunen lämnade in en ny bygglovsansökan är inlämnad och medan den behandlades sökte man efter andra möjligheter.

Stängde i tid

Mitt i Bålsta har berättat om hur ett samarbete med Bålsta centrum gjorde det möjligt att parkera vid den östra delen av centrumparkeringen samt vid Landstingshuset. Samtidigt fruktades det att kommunen skulle kunna drabbas av en så kallad sanktionsavgift om inte Scoutparkeringen stängdes innan ett visst datum. Detta slapp man då en rättelse utfördes i tid.

Åter öppen

Nu har alltså ett nytt tidsbegränsat bygglov beviljats och parkeringen öppnade igen under onsdag eftermiddag 12 april. Från och med i morgon bitti torsdag 13 april återgår centrumparkeringen, parkeringen vid Landstingshuset samt vid Lindegårdsvägen till ordinarie parkeringsregler, meddelar kommunen.