Redan 1912 fanns det scouter på Lidingö, men då rörde det sig om små patruller utan någon riktig organisation och det dröjde fram till 17 maj 1922 innan ön fick sin första organiserade kår.

Rolf ”Snack” Schnackenburg som varit med i scoutrörelsen sedan 1947, nu aktiv i Norra Lidingö sjöscoutkår, är en av dem som har tagit på sig uppdraget att sätta ihop en minnesbok med historier från förr.

Antologin kommer att bestå av runt 30 anekdoter från verksamheten på ön. 

Flera av berättelserna handlar om rörelsens seglarhajker. Bland annat en långsegling till Åland 1955, en resa som Rolf själv var med på. Tre små båtar seglade över från Lidingö.

– Fjorton sekundmeter, höga vågor mitt i natten över Ålands hav och dåliga flytvästar. Lite ansvarslöst kan man tycka. Säkerheten var inte så bra på den tiden, säger han.

Bland hajker och upptåg finns det en berättelse som sticker ut –den om att Lidingös scouter fick ett särskilt uppdrag.

– Under andra världskriget kom Säpo till ett årsmöte och bad scouterna, 10–15 åringar, att spana på familjer med nazistiska anknytningar.

Hur kom det sig att Säpo kom till kåren?

– De visste att scouterna var intresserade av att smyga i buskarna så då tyckte de att det var bra att de engagerades. De smög i trädgårdar på Lidingö och tittade på vilka bilar som kom. Sedan rapporterade de det till Säpo.

Även om Rolf har varit aktiv i rörelsen länge tycker han inte att verksamheten har förändrats så mycket. Det är fortfarande en välkomnande organisation med fokus på segling och hajker och med ett engagemang för välgörenhet, menar han. Däremot har kårerna bytts ut med tiden. I dag består Lidingös sjö­scouter av tre kårer– Lidingö Bodal sjöscoutkår, Norra Lidingö sjöscoutkår och Lidingö Brevik sjöscoutkår.

Förutom minnesboken firades jubileet med en gemensam aktivitetsdag tidigare i vår och med en middag för alla ledare på årsdagen 17 maj.

Peder Groth, kårledare i Lidingö Bodal sjöscoutkår, anser att verksamheten är viktig för att ge barnen på Lidingö en möjlighet att komma ut i naturen. Han är glad över att den har funnits så pass länge och att den fort­farande fungerar. Enligt honom har även intresset för verksamheten ökat de senaste åren.

– Många sätter större värde i att komma ut i naturen och att lära sig att klara sig själv, säger han.

Minnesboken planeras till oktober.

Även om Rolf har varit aktiv i rörelsen länge tycker han inte att verksamheten har förändrats så mycket. Det är fortfarande en välkomnande organisation med fokus på segling och hajker och med ett engagemang för välgörenhet, menar han. Däremot har kårerna bytts ut med tiden. I dag består Lidingös sjö­scouter av tre kårer– Lidingö Bodal sjöscoutkår, Norra Lidingö sjöscoutkår och Lidingö Brevik sjöscoutkår.

Förutom minnesboken firades jubileet med en gemensam aktivitetsdag tidigare i vår och med en middag för alla ledare på årsdagen 17 maj.

Peder Groth, kårledare i Lidingö Bodal sjöscoutkår, anser att verksamheten är viktig för att ge barnen på Lidingö en möjlighet att komma ut i naturen. Han är glad över att den har funnits så pass länge och att den fort­farande fungerar. Enligt honom har även intresset för verksamheten ökat de senaste åren.

– Många sätter större värde i att komma ut i naturen och att lära sig att klara sig själv, säger han.

Minnesboken planeras till oktober.