Arbetet med Sundbybergs nya stadskärna styrs inte på ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt sätt, är budskapet i revisionsrapporten.

– Jag tycker att formuleringen kanske är väl skarp, säger Peter Schilling (S).

Han anser att dialogen med Trafikverket är bra, om än präglad av hårda förhandlingar. Däremot håller han med om att andra delar i arbetet kan förbättras.

– Att det är oklart med hur vi följer upp och hur vi ska samarbeta, de åsikterna delar jag. Vi håller på att ta fram en handlingsplan så att vi kan svara på det här för att rätta till de här bristerna.

Uppfattningen att det har funnits otydligheter om ansvarsfördelningen delar han inte.

I rapporten nämns avsaknaden av en projektbudget. Enligt projektchef Sara Widås finns budgethandlingarna. Att själva beslutet inte har fattats än är kopplat till ”förändrade förutsättningar”.

”Går att räkna hem”

Berörda parter sitter och tittar på hur kalkylerna ska gå ihop framöver.

– Nu har vi god förhoppning om att det går att räkna hem det här.

Trots motgångar beskriver Sara Widås arbetet med stadskärnan som fenomenalt motiverande: "Jag bedömer ju att det här projektet medför extraordinära nyttor för Sundbyberg, och även för regionen och Sverige."

Trots motgångar beskriver Sara Widås arbetet med stadskärnan som fenomenalt motiverande: "Jag bedömer ju att det här projektet medför extraordinära nyttor för Sundbyberg, och även för regionen och Sverige."

Mikael Ullén

Enligt Widås har flera viktiga steg tagits under de snart två år hon varit chef för SNS. Hon tar projektdirektivet som ett exempel.

– Och en exceptionellt kompetent, strategisk styrgrupp har tillsatts.

Har man varit tillräckligt tidig med att genomföra de här förändringarna?

– Det är viktigt att komma ihåg att Sundbyberg har ställts inför kraftigt förändrade förutsättningar under projekttiden. Det är en speciell omständighet. I övrigt kan jag inte recensera tidigare projektorganisationer.