Fyra nya fältare till säkerhetsenheten och två nya fältare till förebyggarteamet.

Det vill Mittenstyret (S, L och VB) satsa på och skjuter därför till extra pengar, 3,2 miljoner kronor, i en tilläggsbudget som ska upp på kommunfullmäktige i november.

Det gör att kommunen då får sammanlagt tio fältarbetare som enligt de styrande politikerna ska bidra till ökad trygghet och förebyggande fältarbete med barn och unga.

Utöver socialkontorets och säkerhetsenhetens arbete ute på fältet så har den mobila ungdomsenheten i år fått två extra medarbetare som "möjliggör en högre närvaro i de centrala delarna av Väsby".

De nya prioriteringarna gör styret utöver tidigare satsningar i ordinarie flerårsplan med budget, som klubbades i juni, där det sociala hållbarhetsarbetet och välfärden fick 191 miljoner extra inför 2024. 

– Vi är tacksamma att vi kan möjliggöra ytterligare förstärkningar i välfärden och för det sociala hållbarhetsarbetet under dessa ekonomiskt mycket tuffa tider, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Mer pengar på välfärd

I tilläggsbudgeten vill de styrande partierna lägga ytterligare 16,2 miljoner på välfärd som enligt dem ska stärka den ekonomiska bufferten för social hållbarhet och välfärd.

Bufferten fördelas inte ut per nämnd utan ska användas under året där den bäst behövs.

Men oppositionen, med Moderaterna i spetsen, är inte imponerad. Oppositionsråd Oskar Weinmar:

– Styrets bristande fokus på Väsbybornas trygghet är beklaglig. De har tidigare minskat ordningsvaktsresurserna och tagit bort fältarna från ”fältet” – kvällstid finns i dag inga fältare ute i Väsby. Att de nu kompenserar bortfallet av fältare är bra, men verkligen inte nog.

Han är även tveksam till upplägget av buffertmedlen.

– Om det är att man tänker att man ska låta resurserna åstadkomma långsiktigt positiva effekter så ska de gå till permanenta insatser. Tänker de sig att ha en post för att användas när de kommer på olika idéer under året så är det risk för popcorn- och tomteblosspolitik. Det är ett ineffektivt sätt att använda Väsbybornas skattepengar.