Under 2020 kom det in över 12 000 felanmälningar som gällde belysning i stadens app Tyck Till. Hittills i år har det kommit in 6 868 stycken.

För att Stockholms gator och torg ska ha en välfungerande belysning krävs ständigt underhåll av 150 000 armaturer och 100 000 stolpar.

Men nu har man också kommit till den punkt där en större insats behövs.

Behövs mer än underhåll

Under senaste sammanträdet i kommunstyrelsen klubbades trafiknämndens förslag på ett reinvesteringsprogram igenom. Det handlar om en fyraårsplan till en kostad på 300 miljoner kronor.

Klubbas planen även i kommunfullmäktige i november kommer den innebära en total översyn av stadens belysning, samt fortsatt arbete med att byta vanliga lampor till ledlampor.

Tar tid

Arbetet med att byta ut alla glödlampor mot ledlampor i staden tar tid. Men det är ett viktigt arbete, eftersom belysningselen i staden är en av kommunens tyngsta poster. Det säger Daniel Helldén (M), Trafikborgarråd.

– Målet är att alla lampor ska vara led, men jag tror nog inte vi hinner byta ut alla under de här fyra åren, säger Daniel Helldén (Mp).

Inga nya lampor

I reinvesteringsprogrammet ingår inte att sätta upp nya lampor på platser där det idag är mörkt, utan bara att ta hand om de som redan finns.

– Det finns i andra delar av budgeten att sätta upp helt ny belysning, där vi också tittar på detta i samband med till exempel trygghetsarbetet. Där kan det ofta handla om medborgarinitiativ.

Eftesom ärendet inte är klubbat i kommunfullmäktige så är den ekonomiska planen inte klar.