Först pandemin, då många medlemmar försvann, sedan kriget och allt högre driftskostnader, har gjort att Sats nu bantar sin verksamhet på Värmdö.

Det är träningsstället i norra Mölnvik, Sats Mölnvik, som stängs och det sker den första februari nästa år.

– Vi har inte tillräcklig beläggning för att fylla tre anläggningar, säger Josefine Arnell, regionchef för Sats i södra Stockholm.

Ett ryker. Två gym blir kvar när det i norra Mölnvik försvinner.

Ett ryker. Två gym blir kvar när det i norra Mölnvik försvinner.

Pressbild Sats

Sats köpte lokala träningsföretaget Body joy våren 2020 och med det två befintliga träningsanläggningar i Mölnvik och Gustavsbergs hamn. Sats Hamnen tänker de ha kvar, liksom det tredje gymet de har, i södra Mölnvik, Sats Värmdö.

Personal och pass flyttas

All personal, och de pass som finns i norra Mölnvik i dag, kommer att flyttas till hamnen och Sats Värmdö.

– Det gör att antalet pass på våra kvarvarande anläggningar kommer att öka. Stängningen av Mölnvik innebär alltså inte att vi drar ner på utbudet, vi koncentrerar det bara till de övriga två anläggningarna, säger Josefine Arnell.

Lägger ner. Sats i Mölnvik, som tidigare var Body joy, stänger i februari.

Lägger ner. Sats i Mölnvik, som tidigare var Body joy, stänger i februari.

Eva Tonström

När ryktet började spridas att gymmet i Mölnvik ska läggas ner har många inlägg gjorts i lokala Facebookgrupper. Där vädras en besvikelse eftersom man gillar atmosfären och lokalerna i Mölnvik, och läget.

– Vi kommer att göra vad vi kan för att det ska kännas som förut och vi kommer att lyssna på medlemmarna, hur de vill ha det. Ambitionen när vi köpte Body joy var, och är fortfarande, att behålla den speciella atmosfär som råder där och att vi ska ha olika nischer på våra anläggningar.