Planerna på ett nytt Sätra centrum har funnits i många år. Redan 2022 skulle ombyggnationen av den slitna byggnaden ha påbörjats, men projektet har skjutits fram flera gånger eftersom centrumägaren saknat finansiering.

Den 19 februari beslutades det att Sätra centrum fastigheter AB samt Sätra Förvaltnings AB har gått i konkurs på egen begäran. Företaget har skulder på omkring 200 miljoner kronor, och flera bolag i samma koncern är redan i konkursprocesser på grund av bristfällig ekonomi.

Tills en köpare hittas så drivs centrumet av konkursförvaltaren, och framtiden för centrumet är oviss.

– Det bolag som har gått i konkurs har också varit initiativtagare till stadsutvecklingsprojektet tillsammans med en annan aktör. Bolaget har inte kunnat visa på en finansiell förmåga, därför har vi inte kunnat komma vidare med de avtal och beslut som krävs för att projektet ska gå framåt, säger Louise Bill, enhetschef på exploateringskontoret.

I centrumägarens senaste årsredovisning från 2022 framgår det att styrelsen har sökt efter en köpare av hela eller delar av centrumet utan framgång.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V) menar att det nuvarande styret inte har fått frågan tidigare från centrumägaren om de vill köpa centrumet.

– Nej, mig veterligen har vi inte fått en konkret förfrågan.

Har kontakt med intressenter

Clara Lindblom menar att staden inte kommer släppa de planerna som finns på utvecklingen av centrumet bara för att centrumägaren gått i konkurs.

– Vi är väldigt måna om att utvecklingen ska fortsätta. Jag förstår att många är oroliga, det skulle jag också vara, men den här frågan är prioriterad för oss.

Mer än så kan hon inte kommentera det enskilda ärendet.

När Mitt i Skärholmen i januari skrev att upprustningen av Sätra centrum dröjer, önskade flera Sätrabor just att staden skulle köpa centrumet. I en intervju då sa Clara Lindblom att de gärna ser att centrumanläggningarna i Stockholms stad ägs och förvaltas av kommunala bostadsbolag i stället för kommersiella aktörer.

– Men vi kan tyvärr inte köpa ett centrum som inte är till salu, svarade hon då på frågan om Sätra centrum.

”Vi kan inte köpa centrum som inte är till salu”

Bostads- och fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V) håller med om att många centrum sköts dåligt, men menar att frågan är svår att lösa när det gäller privatägda centrum.

Rivning och ombyggnad av Sätra centrum skulle enligt planen ha påbörjats 2022. Men allt har skjutits upp i omgångar eftersom fastighetsägaren saknar finansiering. Så även i år. Flera röster har nu höjts både från boende och politiskt håll om att staden borde försöka köpa tillbaka centrumet.

– De lokala centrumen har en oerhört stor betydelse för tryggheten, trivseln och tillgången till närservice i våra stadsdelar. Men många centrum har sålts ut och hamnat i händerna på oseriösa fastighetsägare som låter dem förfalla, säger Clara Lindblom (V). 

Vilka tycker ni de är?

 – Det finns tyvärr flera lokala centrum som skulle behöva rustas upp och skötas betydligt bättre än i dag. Sätra, Vårberg och Rågsveds centrum är bara några exempel. 

"Centrum har sålts under borgerliga styren"

I dag äger de kommunala bostadsbolagen inga klassiska centrumanläggningar, men är delägare i flera av stadens centrumbebyggelser.

När och varför såldes centrumen?

– Det var allmännyttan som byggde en stor del av förortens centrumanläggningar under 50- och 60-talet. Sedan fanns ett kommunalt bolag som hette Centrumkompaniet som köpte bland annat Västermalmsgallerian, Tensta centrum, Rinkeby centrum och Fältöversten i omgångar av allmännyttan. Men i dag har alla de här centrumen sålts av i olika paket under borgerliga styren, Clara Lindblom. 

Rivning och ombyggnad av Sätra centrum skulle enligt planen ha påbörjats 2022. Men allt står still eftersom fastighetsägaren saknar finansiering.

Tycker ni att Stockholms stad borde försöka köpa centrumet?

 – Vi kan tyvärr inte köpa ett centrum som inte är till salu.

Hur tänker ni långsiktigt när det gäller ägande av centrumanläggningar runt om i staden?

– Vi ser hellre att centrum ägs och förvaltas av våra kommunala bostadsbolag än av kommersiella aktörer, särskilt i ytterstaden. De kommunala bolagen är bättre på att se värdet som lokalt välfungerande centrum har för de boende och de bedriver redan ett viktigt trygghetsarbete i staden, speciellt i förorterna. Men att köpa tillbaka något som redan sålts ut är som sagt en annan femma.

Vi ser hellre att centrum ägs och förvaltas av våra kommunala bostadsbolag än av kommersiella aktörer, särskilt i ytterstaden.

Staden sålde centrumet 1999

Det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem ägde Sätra centrum från 1965 till 1999.

Centrumet således till Fabage Fruängen Centrum AB 1999, när det var borgerligt styre.

Fabage sålde i sin tur centrumet vidare till Örnbergets Fastighetsförvaltning AB 2006.

Örnberget sålde till Scanprop/Sätra Förvaltnings AB (Curt Ahnström) 2016.

Källa: Stockholmshem 

Clara Lindblom (V), fastighets- och bostadsborgarråd.

Clara Lindblom (V), fastighets- och bostadsborgarråd.

Maurits Otterloo

”Vi kan inte köpa centrum som inte är till salu”

Flera vill att staden ska köpa tillbaka slitna centrum. Men frågan är svårlöst.

Konkursförvaltaren Hans Renman arbetar just nu på ett anbudsunderlag och hoppas vara klar inom kort för att diskussionen om försäljning kan sätta i gång. Några har hört av sig redan nu.

– Vi hoppas få ett så högt värde som möjligt. Min uppgift är att sälja så snart jag får ett acceptabelt bud.

Han utgår från att den aktör som köper centrumet kommer ha större förutsättningar än den tidigare ägaren att driva igenom en ombyggnation. De han har haft kontakt med hittills har inga avsikter att driva centrumet vidare som det ser ut nu, de vill bygga ett nytt.

– En konkurs kan kännas som att det bara blir värre och värre, men i det här fallet tror jag att det är tvärtom. Det är nu det vänder, säger Hans Renman.

Information till boende

På tisdag den 5 mars håller Skärholmens stadsdelsförvaltning i ett informationsmöte för företagarna i centrumet och de boende i området, för att förklara vad som kommer hända med centrumet på kort sikt. Med på mötet finns representanter från kommunen, regionen och konkursförvaltaren.

Ombyggnaden av Sätra centrum försenas ännu mer

Ombyggnaden av Sätra centrum har stått på vänt i flera år för att det saknas finansiering. 

Nu höjs flera röster för att staden borde köpa centrumet.

– De här privata aktörerna kommer aldrig att göra något, säger Sätrabon Gustav Hedberg.

Sätra centrum invigdes i maj 1965. Då var det Sveriges första inomhuscentrum och toppmodernt. I dag är byggnaden rejält sliten och flera lokaler i tillbyggnaden i mitten är igenbommade med nerdragna jalusier. 

– Det här är inte ett levande centrum längre, både kaféet och sittplatserna har tagits bort. Jag tycker det är helt idiotiskt hur de sköter det här, säger Sätrabon Maja Kark.

Tillbyggnaden i mitten på centrum gör att det blir trångt och många loklar är igenbommade.

Tillbyggnaden i mitten på centrum gör att det blir trångt och många loklar är igenbommade.

Angie Gray

Enligt planen skulle rivningen och bygget av ett nytt centrum ha börjat 2022, men arbetet har gång på gång skjutits upp för att ägaren Sätra centrum fastigheter saknar finansiering. Så är det även i år.

– Det har egentligen inte hänt något, de har fortfarande ingen lösning på finansieringen. Det är grundkärnan till att projektet har varit avvaktande de senaste två åren, säger Emelie Häll, projektledare på exploateringskontoret. 

Företaget Scanprop äger bland annat Sätra centrum fastigheter. I december begärdes ett av deras bolag Scanprop develompent i konkurs. Mitt i Skärholmen har upprepade gånger sökt centrumägaren Curt Ahnström för att höra om det påverkar Sätra centrum, om han har lyckats lösa finansieringen och hur planerna ser ut, men har inte fått något svar.

Inte heller exploateringskontoret har fått något svar.

Vad tror ni att tidsplanen för centrumbygget kommer att vara?

– Vi hoppas att det finns en finansiell lösning under 2024 så att vi kan gå vidare med projektet. Men det är ett svårt ekonomiskt läge både för oss och för byggaktörer, säger Emelie Häll.

Staden har ju planer för området och det är ett nedgånget centrum. Vad gör ni om det inte löser sig?

– Det är en svår fråga, vi äger ju inte centrumet. Det är en privatperson som äger det och driver det, så vi har ingen rådighet över det i dagsläget.

Vill att staden köper centrumet

Många Sätraborsom Mitt i pratar med är kritiska till hur centrumet sköts och att ombyggnaden dröjer.

– Vårdcentralen kunde ha fått vara kvar två år till när det dröjer så länge innan de renoverar. Nu har den i stället slagits ihop med den i Bredäng så vi kommer väl aldrig att få tillbaka den hit igen, säger Maja Kark.

Nu höjs flera röster för att staden bör försöka köpa centrumet. Både i den lokala Facebookgruppen Sätragruppen! och på plats i Sätra centrum.

Maja Kark är en av dem, liksom Sätrabon Abdul.

– Jag är väldigt arg och ledsen att staden sålde centrumet till en privat fastighetsägare. De bryr sig inte om oss eller centrum utan vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt, genom exempelvis den här tillbyggnaden i mitten. Hyrorna är för höga så det blir många tomma lokaler. Nu har staden inte längre någon kontroll över vad som händer med centrum, jag tycker de borde köpa tillbaka det, säger han.

– Jag är väldigt arg över att staden sålde Sätra centrum och tycker att de borde försöka köpa tillbaka det, säger Sätrabon Abdul

– Jag är väldigt arg över att staden sålde Sätra centrum och tycker att de borde försöka köpa tillbaka det, säger Sätrabon Abdul

Angie Gray

Även Sätraborna Matilde Hedberg och Gustav Hedberg är missnöjda.

–Allting här är stängt och man måste ta tunnelbanan så fort man ska göra något, säger Matilde Hedberg.

Hennes make Gustav Hedberg håller med.

– Centrum är väldigt nedgånget. Det vore bra om Stockholms stad tog över och gjorde något för de här privata aktörerna kommer aldrig att göra det. 

– Det är väldigt trist med utbyggnaden, centrum behöver byggas om, säger Yvonne Malmström

– Det är väldigt trist med utbyggnaden, centrum behöver byggas om, säger Yvonne Malmström

Angie Gray

Också Yvonne Malmström vill se en förändring.

– Det är väldigt trist med utbyggnaden i mitten och centrum behöver byggas om, säger hon. 

Frågan lyfts även från politiskt håll.

– Sätra centrum är slitet och förfallet. Vi vill att staden ska försöka köpa tillbaka det till rätt pris och äga och utveckla det. Vi ska skicka in det som en skrivelse till exploateringsnämndens första möte, säger Gabriel Kroon, gruppledare för SD i Stockholm. 

Även om många vill att Sätra centrum ska renoveras är det inte alla som gillar den planerade nya utformningen. 

– Vi har kallt här i nio månader om året och regn och blåst. Det är helt förkastligt med ett utomhuscentrum, det ska vara inglasat, säger Maja Kark.. 

Det tycker även Vanja Saarinen.

– Det här är världens blåshål så man vill ju ha ett inomhuscentrum, säger hon.

Jag tycker de borde köpa tillbaka centrumet.

De har ägt Sätra centrum

Det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem ägde Sätra centrum från 1965 till 1999.

Centrumet således till Fabage Fruängen Centrum AB 1999.

De sålde i sin tur vidare till Örnbergets Fastighetsförvaltning AB 2006.

Örnberget sålde till Scanprop/Sätra Förvaltnings AB (Curt Ahnström) 2016.

Källa: Stockholmshem 

Så blir Sätra centrum

Sätra centrum ska rivas. Istället för ett inomhuscentrum ska man bygga ett utomhustorg kantat av omkring 550 nya bostäder med butiks- och servicelokaler i bottenvåningarna. 

Stadens förhoppningen är att det nya torget ska binda ihop Sätras båda delar och bli en naturlig mötesplats för Sätraborna.

Bostäderna ska ha blandade upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter. Eventuellt ska något av husen bli ett kollektivhus.

Tanken var att planen skulle antas i början av 2022 men det har nu skjutits upp i omgångar eftersom centrumägaren saknar finansiering.

Källa:Stockholms stad

– Det här är inte ett levande centrum längre, säger Sätrabon Maja Kark.

– Det här är inte ett levande centrum längre, säger Sätrabon Maja Kark.

Angie Gray

Ombyggnaden av Sätra centrum försenas ännu mer

Flera vill att centrum köps av staden

– Vi tycker att det är viktigt att de som blir påverkade av konkursen får bra information om vad som händer nu och kunna ställa frågor. Vi vill gärna se att en långsiktigt bra lösning för centrumet ska komma till stånd, säger Christoffer Carlander, tf. avdelningschef på stadsdelsförvaltningen.

Enligt Louise Bill ser staden fortfarande positivt på en utveckling av Sätra centrum, men det kan dröja.

– Vi kan gå vidare först när det finns en part som har ekonomisk stabilitet. Vi har kontakt med konkursförvaltaren av bolaget och följer deras process.