Som konsertpianist var Torsviksbon Sara Emilionie i ett rejs för att prestera – ständigt på väg mot nästa horisont. Det blev tröttsamt och hon sadlade om till kommunikationskonsult. Men även där fanns känslan: "Bättre kan du."

Sedan hittade Sara meditation.

– Det var en omvälvande upplevelse. Jag sa upp mig på dagen, sa: "Jag har en vision".

Vad hon ville förmedla stod klart: Du har en inneboende självläkande kraft. Du måste inte jaga någonting.

Hon kom i kontakt med en rungande övertygelse om att hon är tillräcklig.

Den ville hon också väcka hos andra – men hur? Det var tolv år sedan nu.

– Folk visste inte vad mindfulness var då. Jag startade ett program för dem som inte hinner stanna upp.

"Vissa beskriver en porlande energi i cellerna", säger Sara Emilionie.

"Vissa beskriver en porlande energi i cellerna", säger Sara Emilionie.

Knut Capra Pedersen

I många år lärde hon ut en metod för att landa i andningen och kroppen – innan hon hittade hem till sitt instrument.

– För fem år sedan började jag spela gong. Genom den lugnar sig hjärnvågorna väldigt mycket. Jag har inte sett någon annan metod där det händer så fort.

– Folk gör ingenting – de snarkar till och samtidigt händer så mycket. De lämnar tid och rum, kommer i kontakt med barndomsminnen, ser planetsystem.

I ett litet tornrum under ett takfönster i Lidingö centrum håller Sara sedan i februari så kallade gongbad.

Ta med baddräkt?

– Det händer att folk frågar om man ska ta med baddräkt, men nej, du badar alltså i ljudvågor. Allt är ju energi, varje atom.

Sessionerna håller på i två timmar. Ofta är de fullsatta, trots att konceptet är nytt för många. Men det är inte alla som hittat dit.

– Männen har inte varit lika modiga. Jag hoppas att de också ska upptäcka det här.

– Man tänker att det är mystiskt. Men det är inte så mystiskt. Jag är inte ute efter att lära ut en filosofi, utan vill visa vägen till dina inneboende resurser.

I Breviks kyrka satsar man på tystnad som en väg till stillhet. Där drar man sig undan tillsammans en heldag, berättar prästen Gunnar Olofsgård.

"Många av oss kan känna att vi lever i ett konstant brus. Det kan vara svårt att vara med sig själv ihop med andra", säger Gunnar Olofsgård, präst i Lidingö församling.

"Många av oss kan känna att vi lever i ett konstant brus. Det kan vara svårt att vara med sig själv ihop med andra", säger Gunnar Olofsgård, präst i Lidingö församling.

Lidingö församling

– Kyrkan har en lång tradition av tystnad i gemenskap, såsom klostren. Och Jesus gick ut i öknen för att vara i tystnad.

Det har blivit ett mer populärt inslag i kyrkan på senare tid, berättar Gunnar Olofsgård. Dagen på Lidingö brukar inledas med gemensam frukost, därefter är det morgonandakt och meditation.

– Jag och Eva leder meditationen med ord vi tycker är tänkvärda. Även annars har gudstjänster meditativa inslag, man lyssnar på en betraktelse och funderar över sitt liv. Meditation har funnits länge i kyrkan och i alla religioner.

Ganska nytt är däremot att kyrkan erbjuder massage under den tysta dagen.

– Vi har massörer man kan anlita mot en ersättning. Och andaktslitteratur man kan botanisera bland.