I samband med ett skyfall sommaren 2021 rann stora mängder avloppsvatten från hushåll ut i Mälaren i Bromma.

Stockholm vatten och avfall AB, stadens vatten- och avfallsbolag, har hägnat in ett område i Mälaren som är cirka 12 000 kvadratmeter stort, ungefär lika stort som ett par fullstora fotbollsplaner.

Richard Breitholtz, entreprenadingenjör på Stockholm vatten och avfall, skriver i ett mejl till Mitt i:

"Vårt ledningsnät är konstruerat så att det vid hög belastning bräddar. Det innebär att när systemet är fullt så släpps vatten ut till närliggande vattendrag. Det är en säkerhetsåtgärd som görs för att motverka översvämningar i bostadsområden vid stora regn."

Saneras

Saneringsarbetet började direkt som händelsen inträffade genom att placera ut en miljögardin för att stoppa spridning av slammet.

Saneringsarbete pågår:

"Det är specialsydda gardiner som går från ytan ned till botten och som hindrar slammet från att sprida sig. Det är dykare som sedan suger upp slammet från botten."

Breitholtz skriver att Mälaren inte kommer att ta långsiktig skada.

"En stor del av avloppsslammet har redan tagits bort men arbetet har varit pausat då vi undersökt alternativa saneringsmoetoder."

Vattenprover som Stockholm vatten och avfall har tagit visar på godkänd vattenkvalitet.

"Vi beräknar att arbetet med saneringen är klart under 2023 om allt går enligt plan."

Utsläppet är anmält till miljöförvaltningen och länsstyrelsen.