Runt årsskifte 2022/2023 genomförde Boverket och länsstyrelsen en bostadsmarknadsenkät för 2023. Samtliga Stockholmskommuner svarade och av alla 26 svarade tre att de såg en balans på bostadsmarknaden om tre år. Undantagen var Täby, Upplands Väsby och Nykvarn.

Men saker har förändrats. Skulle enkäten göras i dag hade Täby svarat annorlunda.

– Vi har tyvärr tvingats omvärdera vår bedömning. Vi ser inte alls längre att det finns en balans om tre år, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I kommunen byggs det inte i samma takt som tidigare planerat. Johan Algernon säger att förre söker bygglov och lyfter Täby park som exempel på projekt som blivit försenade.

– Det här året har vi kunnat konstatera att vi ser en inbromsning på bostadsmarknaden även om det startas vissa byggprojekt, säger han.

Allt dyrare

Johan Algernon lyfter flera faktorer som har påverkat.

– Inflationen har dragit iväg, byggkostnadsindex och materialpriset ökar, räntor höjs. Många samverkande faktorer påverkar både på utbudssidan och efterfrågesidan där köparna blir mer avvaktande, säger han.

Även om han hänvisar till faktorer som inte styrs lokalt finns saker att göra lokalt och han lyfter vikten av att vara anpassningsbar.

– Vi försöker i så stor utsträckning det går vara lyhörda. Vill man avvakta tillträde är det inga konstiga saker för oss att möta, säger han.

Täby har en politiskt vilja att bygga nytt menar Johan Algernon.

– Vi har en relativt ny översiktsplan. Det är ett tydligt dokument som visar hur fullmäktige anser att Täby kan utvecklas till 2050.

Även i Upplands Väsby fanns en optimism i fjol.

– Tittar vi tillbaka i tiden har vi haft en bra planberedskap och gjort bra och attraktiva boenden i en prisnivå som folk har haft råd och möjlighet att efterfråga, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsen ordförande.

Men precis som i många andra kommuner påverkas kommunen av tuffa tider.

– Det är en otroligt pressad situation för många hushåll där allt blir mycket dyrare. Det är elen, matkassen och dyrt att leva.

Framöver ser han att byggplaner måste ses över en extra gång.

– Vi som kommun har ett väldigt stort ansvar i att verkligen planera för projekt som människor på riktigt har råd att flytta in i, säger han.

Omprövar

Mathias Bohman är inte säker på vad kommunen hade svarat om Boverkets enkät gjordes i dag.

– Min bedömning är att det finns skäl att ompröva den bedömningen. Jag tror att det blir tufft att klara de byggnivåerna.

På tjänstemannasidan delas bilden.

– Vi har haft ett bra år, men 2024 och 2025 kommer det vara lågt antal färdigställda bostäder, säger Björn Sundberg tillförordnad ekonomidirektör i Upplands Väsby.

Han ser tuffa tider fram till 2026 då han ser en möjlig vändning.

När enkäten gjordes i fjol såg Upplands Väsby en balans på bostadsmarknaden i kommunen. Men trots det finns utmaningar.

– Det finns bostäder just nu och det finns nybyggda som är tomma, men det handlar mer om att det är väldigt dyra hyresrätter. Generellt ser folk över var man lägger sina pengar. Det är den stora utmaningen som vi ser, säger han.