En linbana ska få en ny placering på lekplatsen Björklunds hage i Bromma i samband med att lekplatsen renoveras.

I dagarna har en Brommabo skrivit till trafikkontoret där hen reagerar på linbanans nya placering.

Invånaren tycker att linbanans nya placering ligger för nära bostäder.

Inför renoveringen har en medborgardialog genomförts, en dialog som avslutades under 2022.

Enligt stadens hemsida ska lekplatsen rustas upp under 2023.