Alliansen valde i sitt budgetförslag nyligen att lämna Nackas kommunalskatt oförändrad 2023.

Men Miljöpartiet som har gjort en uppgörelse med Alliansen om 25 punkter med insatser för miljön och klimatet vill alltså höja skatten med 13 öre till 18,11 kronor per intjänad hundralapp.

Vänsterpartiet går längst och vill höja skatten med 30 öre och Nackalistan vill höja skatten med 20 öre.

Vill starta kommunalt bostadsbolag

Såväl Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna vill alltså precis som Alliansen lämna skatten oförändrad nästa år. I S-budgeten finns däremot förslag om att starta ett kommunalt bostadsbolag och att utreda möjligheten att kommunen övertar Igelboda stationshus för att kunna erbjuda lokaler till föreningar.

Miljöpartiet har lovat Alliansen att rösta på sin egen budget. Allt pekar därför mot att Alliansens budgetförslag är det som samlar flest röster när kommunfullmäktige den 14 november ska avgöra vilken budget som ska gälla för Nacka nästa år.

Samtliga budgetförslag finns på kommunens hemsida.