Adrienne Sörbom är professor i sociologi på Södertörns högskola och har bland annat forskat om hur politiskt engagemang har ändrats över tid. Jämför man med 40 år tillbaka i tiden är det färre som blir medlemmar i politiska partier.

– Men partimedlemskap har inte gått ner i befolkningen de senaste tio åren. För 40 år och bakåt sedan var det ju en helt annan tid på flera sätt. Till exempel blev LO-medlemmar direkt anslutna till Socialdemokraterna, vilket inte betydde att det fanns ett politiskt engagemang hos alla medlemmar. Många visste inte ens om att de var det och det fanns ett allmänt synsätt som gick ut på att medlemmarna var botten i en topporganisation, där toppen var de som skulle agera, säger Adrienne Sörbom.

Har förändrats

I dag ser det annorlunda ut.

– Folk är väldigt engagerade och det är få som förväntar sig att en organisation eller parti ska göra jobbet åt en. Går man med i ett parti gör man det oftast för att vara aktiv. Det är sällan ett problem att fylla ledamotsplatserna. Och det startas också många fler nya partier än tidigare. Ett resultat av vår individualistiska tid, som inte innebär att folk blir mer passiva, säger Adrienne Sörbom.

Hot och hat mot folkvalda är ett stort problem, ser hon. Men sociala medier används också till att skapa opinion och att samla folk i olika frågor.

– Till exempel så kan det snabbt skapas protester mot att en skog ska huggas ned. Lokalpolitiken är i en mening lättare att engagera sig i än rikspolitiken. Man ser ganska ofta att folk kommer till nämndsammanträden och att folk hör av sig direkt till politikerna, säger Adrienne Sörbom.

Därför engagerar de sig i lokalpolitiken

Kriget i Ukraina, Natoförhandlingar och en osäker världsekonomi. Samtidigt pågår stadsdelsnämndens möten varje månad, där lokalpolitiker fattar besut om alltifrån parkupprustningar till förskolor i Enskede-Årsta-Vantör. Men klimatet har blivit tuffare.

Efter detonationen i ett trapphus i Rågsved natten till nyårsafton ställde Hassan Jama (V), ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, in sina kvällsplaner.

– Det var inget svårt beslut. Men det visar att vi har en slags ständig jour. En vanlig lugn vecka kanske jag lägger ner ungefär 20 timmar på ordförandeskapet, säger han.

Han tillträdde som ordförande nu vid årsskiftet, i nämnden har han suttit sedan 2018. Nu har han gått ner i tid på sitt "vanliga" jobb som förhandlare.

– Invigningar, sitta med i olika nätverk och styrgrupper, kontakt med medborgarna. Och leda förvaltningen så klart. Som ordförande är det mycket att göra. Det är skönt att många beslut kan tas och attesteras digitalt, säger Hassan Jama.

Hårdare klimat

Han och andra stadsdelspolitiker som Mitt i har pratat med tycker att debattklimatet har hårdnat de senaste åren, speciellt på internet och i sociala medier.

– Det finns definitivt ett politikerförakt, oavsett vad det är för förslag som presenteras så blir det sällan sakliga kommentarer där. Jag delar saker på sociala medier ibland, men jag undviker det helst, säger Hassan Jama.

"Jag brinner för den här stadsdelen. Jag är uppvuxen i Vantör och försöker att även företräda de som inte har en röst. De som inte vet vilka man ska ta kontakt med eller som inte skulle göra det om de visste. När vi gör en förändring, till exempel i ett parkområde, så vet vi vilka som kommer att höra av sig. Det är resursstarka människor", säger nämndens ordförande Hassan Jama (V) om sitt arbete.

"Jag brinner för den här stadsdelen. Jag är uppvuxen i Vantör och försöker att även företräda de som inte har en röst. De som inte vet vilka man ska ta kontakt med eller som inte skulle göra det om de visste. När vi gör en förändring, till exempel i ett parkområde, så vet vi vilka som kommer att höra av sig. Det är resursstarka människor", säger nämndens ordförande Hassan Jama (V) om sitt arbete.

Mimmi Epstein

Även ledamoten Kristina Öberg (S) undviker vissa sociala medier, som Twitter, men har själv inte blivit utsatt för hot eller hat.

– Där skrivs en del vidriga saker, och särskilt kvinnor är extremt utsatta, säger hon.

Vissa beslut väcker extra mycket känslor, berättar Hassan Jama.

– LVU-ärendena och frågor om ekonomiskt bistånd till exempel, det handlar ju om människors liv. För ett halvår sedan när jag var i Högdalen så kom det fram en person till mig och sa att jag torterar barn. Det fanns barn i närheten som hörde det och jag är själv förälder. Det var tufft, säger han.

Viktiga frågor

Moderaten Gustav Johansson är inne på sitt sjuttonde år som stadsdelspolitiker.

– Hantverket är detsamma, men det har blivit ett tuffare klimat i dag. Det finns en annan typ av problematik hos barn och unga och har blivit ett kärvare samhälle, vilket ställer andra krav på lokalpolitiker, säger Gustav Johansson.

 "Inom nämnden har vi alltid varit noga att skilja på politiskt och privat. Alla som sitter där har en vilja att förbättra samhället. Jag och en politisk meningsmotståndare kan ha supertuffa debatter, sen kan vi stå och prata om våra familjer efter mötet", säger Gustav Johansson (M).

"Inom nämnden har vi alltid varit noga att skilja på politiskt och privat. Alla som sitter där har en vilja att förbättra samhället. Jag och en politisk meningsmotståndare kan ha supertuffa debatter, sen kan vi stå och prata om våra familjer efter mötet", säger Gustav Johansson (M).

Mimmi Epstein

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde har runt 103 000 invånare. Bland annat basar politikerna i stadsdelen över äldreomsorgen, kommunala förskolor och socialpsykiatrin.

– Vi beslutar i jätteviktiga frågor. Bland annat genom att ge socialtjänstens medarbetare rätt verktyg, och vi har hand om mycket förebyggande arbete med både barn och äldre, förskolor och äldreboenden. Två utsatta grupper, otroligt viktig social verksamhet, säger Gustav Johansson, som har engagerat sig politiskt sedan han var 16 år.

"Stadsdelsnämnden roligast"

Kristina Öberg har precis kommit tillbaka till stadsdelsnämnden efter en paus på några år. Tidigare har hon suttit i både opposition och majoritet. Politiskt engagerad har hon varit sedan 1970-talet.

– Jag har suttit i centrala nämnder i staden, men jag tycker att stadsdelsnämnden är roligast. Här får man vara så nära de lokala besluten som det går och ha en direkt dialog med dem som berörs. Vi är relativt få förtroendevalda i relation till befolkningen, säger Kristina Öberg, som berättar att hon lägger mellan en och en halv och två dagar i veckan på jobbet som ledamot.

– Det är bland annat inläsningstid, skrivande och flera olika möten. Jag tycker även om att besöka verksamheter och delta i medborgardialoger.

"Under min tid som politiskt aktiv har det skett en jätteförändring av debattklimatet i samhället" säger Kristina Öberg (S), ledamot i stadsdelsnämnden.

"Under min tid som politiskt aktiv har det skett en jätteförändring av debattklimatet i samhället" säger Kristina Öberg (S), ledamot i stadsdelsnämnden.

Privat

Gustav Johansson har gjort "hela resan": från ersättare till ledamot, till vice ordförande och ordförande.

– För mig handlar det om att jag ser ett samhälle där många far illa, och som jag vill vara med och göra bättre. Det är få människor som är fritidspolitiker för att tjäna pengar, jag har varit noga med att ha en civil karriär och är lärare på högskola i grunden, säger Gustav Johansson.

Så mycket tjänar politikerna

Årsarvoden 2023 (samma oavsett storlek på stadsdelarna)

Ordförande: 190 300 kronor (inklusive ledamotsarvode).

Vice ordförande: 95 200 kronor (inklusive ledamotsarvode).

Ledamöter: 49 000 kronor.

Ersättare: 24 400 kronor.

Sammanträdesarvode: 610 kronor.

Källa: Stockholms stad

Stadsdelsnämndens områden

Bland annat beslutar stadsdelspolitikerna om:

Kommunal förskola

Äldreomsorg

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsmiljöarbete

Socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg

Konsumentvägledning

Fritids- och kulturverksamhet

Källa: Stockholms stad