Salem

Det innebär att Salemspolitikern kommer ha något att säga till om när det kommer till utvecklingen av kultur-, idrotts-, folkbildnings-, kulturmiljö-, fritids- och föreningslivsfrågor som påverkar alla landets kommuner och regioner.

– Salem får härmed en representant i ett viktigt forum och det är glädjande att vi som liten kommun kan vara en del i det stora sammanhanget, säger han i ett uttalande.

SKR är en politiskt styrd organisation vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.