Den första föreställningen, GAPET, är en dansteatermonolog av och med Sanna Violeta F. Ribbing och handlar om klimataktivism. Det är en berättelse om prestation men också vägarna till nya sätt att kämpa för klimatet.

Den andra föreställningen, Tipping On PointE, handlar om dansande, smältande glaciärer av ord och jord och är gjord av Gabriella Skarin.

Föreställningarna visas tillsammans under 31 maj och 1 juni.