Det var många och långa diskussioner som ledde fram till att barackerna hamnade på Skyttorpsvägen, där de fram till nyligen stod. Historien började 2016 efter den stora flyktingvågen som började året innan.

Salem fick direktiv om att ta emot 56 flyktingar, men så många boendeplatser fanns inte. Därför beslutade politikerna att anlägga paviljonger för att husera de nya Salemborna. Men de kritiska rösterna lät sig inte vänta.

Domstolen gav kommunen rätt

50 personer överklagade planerna. Bland annat kritiserades kommunen för att inte låtit grannarna till modulbostäderna tycka till om planerna innan beslutet fattades och för att det inte gjorts någon konsekvensanalys för placeringen av husen. Säkerheten riskerade att bli sämre i områdena, menade de.

– Men vi kan inte gå med på att de nyanlända ska bo ute i skogen. Att de bor i samhället är det bästa för integrationen, sade Lennart Kalderén (M), dåvarande ordförande för kommunstyrelsen till Mitt i då.

Domstolen gick på kommunens linje, och beslutade att låta kommunen gå vidare med planerna.

Redan påbörjat

Nu ska modulbostäderna alltså till slut bort, har kommunen beslutat.

Redan i veckan började kommunen arbetet med att ta bort husen vid Skyttorpsvägen 51, och i nästa ska husen vid Skyttorpsvägen 22 bort. Den senare kan innebära störningar i trafiken när modulerna lastas på lastbilar.