Utöver detta måste kaminen också besiktigas och godkännas av en sotare. Sedan krävs dessutom en slutanmälan till kommunen innan man får börja elda i kaminen. Handläggningskostnaden ligger på cirka 3 800 kronor.

På kommunens hemsida kan man läsa mer om vad som krävs vid en sådan anmälan och hur den går till.