Förskolan har plats för 70 barn men i dag är bara två av fyra avdelningar öppna och 35 barn inskrivna.

– Det blir färre som arbetar och mer ensamarbete. Man kan inte säkerställa att det finns personal som kan öppna om någon är sjuk, säger Camilla Blacker Wallinsson. 

De barn som fick flytta till Sjumilaskogen när Zetterlunds förskola la ner kommer att få byta förskola två gånger. Tog ni med det in bedömningen?

– Först och främst var det en fråga om det går att bedriva kvalitativ barnomsorg med ett så lågt barnantal. För dem som får flytta igen blir det en fråga om att trygga individuellt att de får en bra förskola.

I sydvästra Vallentuna finns efter stängningen inget kommunalt dagis men många privata. Varför har ni givit tillstånd till så många?

– Etableringen skedde utifrån det barnantal som var då. Men barn växer upp, det har sedan varit mindre nyinflyttningar och färre barn som föds i området.