Socialdemokraterna anser att det borgerliga styrets skolpolitik har lett till nedåtgående trend för skolresultaten i Solna stad. Nu har Socialdemokraterna lanserat ett antal förslag under namnet Skollyftet som ska vända trenden. Där innefattas bland annat höjd skolpeng, högre lärartäthet i klassrummet och max tjugofem elever per klass.

– Ständiga omflyttningar och nedläggningar av skolor skapar en oro och osäkerhet hos elever och personal, säger Eva Eriksson, t.f. kommunalråd i opposition och andre vice ordförande i skolnämnden.

Enligt Eva Eriksson fick Socialdemokraterna nog av styrets skolpolitik när det beslutades om att lägga ner mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan och flytta eleverna till andra skolor. Inom Skollyftet ingår förslag om att bygga nya kommunala skolor och ett löfte om att stoppa framtida skolnedläggningar.

– Styret lutar sig mot friskskolorna, det är inte att ta ansvar för kvalitén. I vissa områden finns det bara friskolor.

”Inga fler nedläggningar”

Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) välkomnar alla engagemang som har med skolan att göra såväl från Socialdemokraterna som från andra håll exempelvis Skolinitiativet som är ett politiskt obundet nätverk i Solna. Hon anser dock att nedläggningarna och omflyttningarna var nödvändiga.

– Jag kan intyga att det inte kommer bli fler nedläggningar. Vi gjorde förändringarna för att kunna rikta resurserna och göra det positivt för eleverna, säger Marianne Damström Gereben.

Hon håller inte med om friskolorna försämrar kvalitén på skolorna utan menar att olika skolformer är viktigt för det fria skolvalet. Hon påpekar också att det redan har beslutats om att bygga en ny kommunal skola i Huvudsta, men är noga med att understryka att de vill behålla mixen av skolformerna.

– Vi tänker däremot inte öppna nya kommunala skolor för att konkurrera ut friskolorna.

Kostnaden oklar

Eva Eriksson menar på att Solna är en rik kommun som har råd att göra de föreslagna satsningarna på skolan. Även om det inte är klart hur mycket det skulle kosta.

– Vi är inte klara med vår nya skuggbudget än så vi vet inte hur mycket som kommer läggas. I nuvarande skuggbudget har vi lagt undan 33 miljoner mer till skolan än vad de styrande gjort i sin budget, säger Eva Eriksson.