Kristdemokraterna

Fritids- och kulturcheck åt alla barn som kan användas i valfri idrottsförening

Badplats i Frösundavik

Fler motionsspår

Miljöpartiet

Utökad budget för underhåll av idrottsplatser

Höjt LOK-stöd

Miljövänliga anläggningar

Moderaterna

Vårda befintliga anläggningar

Förbättra dialogen med idrottsrörelsen

Bygga om Vasalundshallen*

Socialdemokraterna

Bygga ny, modern Solnahall

Rusta anläggningar

Gör Skytteholms IP till ny hemvist för AIK

Solnapartiet

Fler hallar för inomhusidrott

Fler ytor för spontanidrott

Förbättra arbetet med underhåll av befintliga anläggningar

Sverigedemokraterna

Mer pengar till kultur- och fritidsverksamhet

Inventera föreningars behov

Göra idrotten till remissinstans vid nybyggen

Vänsterpartiet

Öka upprustningstakten på anläggningarna

Bygga multisporthall (utöver Vasalunds- och Solnahallen)

Idrottsfond åt barn och unga

Liberalerna

Samverka mer med andra kommuner kring hallar och bidragsregler

Bygga bort köer till barn- och ungdomsidrotten

Satsa på befintliga anläggningar

Centerpartiet

Jämställd och jämlik idrott

Satsa på både bredd- och spontanidrott

Utökat samarbete mellan skola och föreningar

*Flera partier har uppgett att de vill bygga om hallen.