Lustgas kan leda till allvarliga neurologiska skador och telefonsamtal till giftinformationscentralen har ökat kraftigt de senaste åren.

Siffrorna som Liberalerna i Stockholm tagit del av visar att sedan 2021 har antalet samtal till giftinformationscentralen rörande lustgas fyrdubblats.

Ordningsreglerna fungerar

För att få stopp på försäljningen har man i vissa områden infört lokala ordningsregler. Bland annat på Medborgarplatsen och utanför nattklubbarna på Stureplan är det inte tillåtet med försäljning utan tillstånd i gatumiljön.

– Kopplat till nöjeslivet hade de väldigt stora problem med lustgas på centrala Södermalm. Problemen som vi upplevde ifjol ser vi inte alls längre, säger Jan Nilsson, kommunpolis på Södermalm som menar att när det var fritt fram att sälja lustgas på Södermalms gator följde ordningsstörningar och otrygghet. Köpare kunde bli rånade och många av försäljarna hade kopplingar till kriminella nätverk.

– Vi bedömer att ordningsreglerna har gett god effekt, säger Jan Nilsson.

Men även om de lokala ordningsreglerna fungerar så räcker det inte, menar Liberalerna.

– Det fungerar på de här platserna. Men vi behöver få lagstiftning på plats som också reglerar försäljningen via nätet.

Jan Jönsson (L) vill att man inför en åldersgräns. Det bör inte heller kunna säljas till privatpersoner, tycker han.

Sker i det dolda

I Järvaområdet och i Skärholmen förekommer det mycket lustgas, enligt information som Liberalerna tagit del av.

– Där är det i synnerhet i olika trappuppgångar som det hittas mycket. Där har man inga lokala ordningsregler och det beror på att det inte sker i det offentliga. Det finns inga nattklubbar där. Det säljs i det dolda via nätet, helt lagligt, säger Jönsson (L).

Polisen Jan Nilsson ser inte sådana problem i sitt område men kan tänka sig att det förekommer i förorterna.

– I de områdena finns inget nöjesliv överhuvudtaget. Då kan jag tänka mig att det är bruk hemma eller i trapphus.

Utredningen dröjer

Regeringen har tillsatt en utredning om hur lagstiftning för lustgas ska se ut men den ska inte presenteras förrän om två eller tre år, enligt Jönsson (L).

– Frågan är om det verkligen ska få ta så lång tid. När jag har haft kontakt med andra kommunpolitiker så ser man med oro på utvecklingen. Politiskt finns det en känsla av att det är bråttom.

I väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas.