– Tegelhagen och Ringvägen är de områden som vi har störst inflyttning i just nu. Det här är planer som togs under förra mandatperioden, och här fanns bara ett mål, att växa. Skillnaden nu är att vi vill växa hållbart och har satt ett mål på två procent årligen, säger Fredrik Kjos.

https://www.mitti.se/nyheter/befolkningen-i-upplands-bro-okar-mest-i-lanet/repucf!ut2FiPgRNJj4gHICq7BXbg/

Hållbarhet i hur kommunen ska växa över tid är vad som nu kännetecknar det planarbete som pågår, förklarar Fredrik Kjos. Att Upplands-Bro under 2020 växte med 2,9 procent och inte målsättningen 2 procent tycks inte vara något direkt bekymmer, så länge målet hålls över tid.

– Det kommer aldrig slå så exakt utan det kommer vara ett mål som vi har över tid, det är också marknadsmekanismer som styr det här.

https://www.mitti.se/nyheter/vi-ska-bevara-var-unika-natur/repucf!DRsDG7HP1l7zSolND@k2jA/

Vilka utmaningar kommer med att fler vill bo i Upplands-Bro?

– Det finns utmaningar med all tillväxt. Men vi har också ett ansvar gentemot alla de som redan bor här. Det handlar om samhällsutvecklingen, skolplatser, förskolor och kommunal service. Vi vill såklart växa, men vi vill att de som bor här ska känna igen sig i kommunen både nu och imorgon.

Här vill Fredrik Kjos lyfta fram vad han menar är kommunens kärnvärden och hur dessa ska värnas i processen framåt.

Vad har kommunen för kärnvärden?

– Jag tänker på naturen, kulturhistoriska värden, Mälaren, fritidsanläggningar, hästsport och golfen.