– Det har blivit lite bättre på 4:ans linje. Nu kämpar vi för 1:ans också, bland annat för påstigning där bak, säger Esmail Zadeh Darrehshourian, bussförare och fackligt huvudskyddsombud för Tomtebodas bussdepå.

I september var 60 procent av bussarna på linje 4 mer än tre minuter försenade. På linje 1 var det 44 procent. Många upprörda resenärer hörde då av sig till Mitt i. SL menar att det var ett "exceptionellt läge med ovanligt många försenade avgångar" och att det blev bättre redan följande månad.

Det nya året har börjat bättre. Mellan 20 och 29 procent av bussarna på samtliga stombusslinjer har varit minst tre minuter försenade. Målet är dock betydligt bättre punktlighet än så.

Esmail Zadeh Darreh­shourian har kört buss i innerstan i 23 år och menar att tidtabellerna måste anpassas ytterligare efter rusningstrafik och vägarbeten.

– De är för hårt åtskruvade, det finns ingen luft i dem.

Bussfilerna i innerstan är ofta oanvändbara på grund av parkerade bilar, byggen eller vägarbeten.

Bussfilerna i innerstan är ofta oanvändbara på grund av parkerade bilar, byggen eller vägarbeten.

Johanna Wallén

Orsaken: Köer i innerstan

SL uppger att det i december gjordes justeringar som fått fler innerstadsbussar att komma i tid.

– Förseningarna handlar annars framför allt om att köerna i innerstan har ökat, säger SL:s presskommunikatör Elin Lindström.

De senaste två åren har punktligheten varit 78 procent, vilket är under den nedre gränsen staden avtalat om. SL bad därför Keolis i höstas om en åtgärdsplan.

Linda Collander, 67, bor på Östermalm, åker linje 1 och 4. "Vissa tider på dagen får man vänta på bussen. Men det som irriterar mig är när de stannar långt från trottoarkanten och inte sänker bussen. Men jag har länge bott i Paris och här är bättre, där stannar förarna inte alltid när man tryckt på knappen".

Linda Collander, 67, bor på Östermalm, åker linje 1 och 4. "Vissa tider på dagen får man vänta på bussen. Men det som irriterar mig är när de stannar långt från trottoarkanten och inte sänker bussen. Men jag har länge bott i Paris och här är bättre, där stannar förarna inte alltid när man tryckt på knappen".

Johanna Wallén

 

Brist på bussar

Keolis arbetar nu för att vara med i planeringen av större evenemang i stan och ha mer information om infrastrukturprojekt som påverkar trafiken. Man vill även fortsätta att trimma systemet för signalprio så att bussarna oftare kan få grönt ljus i bussfilerna.

– På sträckan mellan till exempel Karolinska och St Eriksplan är det 17 trafikljus. Många gånger måste man stanna vid nästan alla och tappar mycket tid, säger bussföraren Mario Matic.

– Och biljettläsarna hade kunnat bli fler. För oss är en förlorad minut mycket.

Det finns ingen tid för bussförare att ställa sig upp och sträcka på benen vid ändhållplatserna.

Det finns ingen tid för bussförare att ställa sig upp och sträcka på benen vid ändhållplatserna.

Johanna Wallén

Han menar dock att det har blivit lite bättre, bland annat genom ett pilotprojekt på 4:an där tidtabellen justerats och resenärer får kliva på genom de bakre dörrarna.

Det har har även funnits andra utmaningar. Det finns en generell förarbrist som påverkar hela branschen negativt och som periodvis har påverkat busstrafiken i innerstan. Det har också funnits en fordonsbrist som bland annat är kopplad till omvärldssituationen, som genererar brustna leveranskedjor.

Biljettläsarna tar lång tid på sig, enligt chaufförerna. Måste resenärer kliva på längst fram måste alla använda samma maskin, vilket tar längre tid.

Biljettläsarna tar lång tid på sig, enligt chaufförerna. Måste resenärer kliva på längst fram måste alla använda samma maskin, vilket tar längre tid.

Johanna Wallén

Kommer tre bussar på rad

Enligt SL är det särskilt tufft i innerstan när en stombuss blir försenad med några minuter. Då fylls den snabbt med resenärer på nästa hållplats, och att fler kliver på även där försenar bussen med ytterligare några minuter. Det leder till att det ibland inte dyker upp någon buss på tio minuter och sedan kommer tre med samma linjenummer på rad. Bussarna bakom kör ifatt den försenade bussen allt eftersom den stannar allt längre tid vid hållplatserna.

– Det är något vi försöker komma åt i pilotprojektet med påstigning vid alla dörrar på linje 4, säger Elin Lindström.

Mellan Karolinska och St Eriksplan är det 17 trafikljus förarna måste stanna för. Priosystemet för att ge bussarna grönt ljus har inte fungerat.

Mellan Karolinska och St Eriksplan är det 17 trafikljus förarna måste stanna för. Priosystemet för att ge bussarna grönt ljus har inte fungerat.

Johanna Wallén

Lägsta budet

Vad gäller Esmail Zadeh Darrehshourians tankar om luftigare tidtabeller nappar dock inte SL. Risken finns att bussen kommer för tidigt till hållplatsen och resenärer blir frånkörda, menar SL.

I innerstan kan inte bussarna stå och vänta in tidtabellen eftersom det är trångt.

Höstens förseningar var ovanligt många och under vintern är de ofta fler, enligt Keolis.

– Vi har påbörjat insatser som fungerar, men har en bit kvar innan vi har nått den punktlighet vi vill ha, säger kommunikationsdirektören Karin Nilsson Malmén.

Yvonne Edberg-Johansson, fackligt förtroendevald, menar att många som har behörighet väljer att inte köra buss.

– Det finns en anledning till att det saknas bussförare. För att vinna upphandlingarna måste man lägga det lägsta budet och man spar in på det man kan.