Konflikter om vardagsbestyr, som mat, komma i väg på morgonen och läggning. Det är sådant föräldrarna som kommer till ABC föräldrakurs i Tyresö behöver hjälp med, berättar Satu Sahlberg som leder kursen tillsammans med Tünde Morin.

Den 7 september är första tillfället för kursen som är en av flera föräldrastödsprogram som kommunen erbjuder.

– Vi vill kunna erbjuda familjer stöd så tidigt som möjligt, innan problem växer sig större, och ge dem nya verktyg i vardagsutmaningar, säger Elin Engström, enhetschef för resursenheten förebyggande på Tyresö kommun.

Fastna inte i tjatfällan

Kursen bygger på Martin Forsters bok ”Fem gånger mer kärlek” och är uppdelad i fyra avsnitt – visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

Under träffarna varvas diskussioner, filmer och övningar om allt från hur man är en bra förebild till hur man får goda stunder tillsammans med sitt barn.

Gruppledarnas tips för att minska vardagskonflikterna är att lyfta det som fungerar, i stället för att fastna i tjatfällan om det som inte fungerar. Och att hitta bra sätt att tillbringa mer tid ihop, göra saker tillsammans.

 – Stärker man relationen minskar antalet konflikter, säger Tünde Morin.

Elin Engström, chef för resurseneheten förebyggande i Tyresö kommun med gruppledarna Tunde Morin och Satu Sahlberg.

Elin Engström, chef för resurseneheten förebyggande i Tyresö kommun med gruppledarna Tunde Morin och Satu Sahlberg.

Jennie Krook

 Förbättringarna handlar oftast om små förändringar, som testas via övningar som föräldrarna får med sig. En stor del i kursen är också att föräldrarna byter erfarenheter med varandra.

– Föräldrarna delar både det som fungerar, och det som inte fungerar. Många får nya tips på det sättet, och kan också se att de inte är ensamma med att ha bekymmer, säger Tünde Morin.

Behövs ingen marknadsföring

Hon har varit med sedan kursen startade 2015, och berättar att det alltid varit högt tryck på den.

– Platserna fylls snabbt, vilket är väldigt roligt och visar på att det finns ett behov och intresse hos föräldrar, säger Elin Engström.

Den är gratis och behöver knappast någon marknadsföring eftersom ordet oftast sprids av föräldrar som gått den. Men kommunen planerar att marknadsföra den på fler platser framöver ändå.

– Vi vill nå så många olika föräldrar som möjligt, säger Tünde Morin.

Det är än så länge flest mammor som anmäler sig till kursen.

– Men även några pappor. Vissa kommer som par, säger Tünde Morin.

Enligt gruppledarna är modet en gemensam nämnare hos kursdeltagarna.

–Vi tycker det är väldigt modigt att komma hit och prata om detta med andra, säger Satu Sahlberg.