Juni bjöd på en riktig värmebölja och sommaren är inte slut än. Höga temperaturer kan påverka vår hälsa och inte minst de äldres. För att förebygga ohälsa och sjukdom till följd av värme arbetar Botkyrka kommuns äldreboenden utifrån en handlingsplan.

– Vi arbetar med den redan innan sommaren så att vi är uppdaterade. Rent generellt går vi igenom att persienner, markiser och AC finns överallt på boendena, säger Camilla Björling, verksamhetschef för Botkyrka kommuns vård- och omsorgsboenden.

Camilla Björling, verksamhetschef för alla kommunala vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun.

Camilla Björling, verksamhetschef för alla kommunala vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun.

Privat.

Hon förklarar att personalen har rutiner för när temperaturen överstiger 26 grader i mer än tre dagar. Stort fokus läggs då på vätskeintaget hos de äldre.

– Vi erbjuder inte bara vätska utan ser faktiskt till så att de dricker. Vi känner ju inte alltid av törst själva, men det är svårare för äldre.

I Salems kommun är vätskan lika högt prioriterad. När det har varit 26 grader eller mer startar man vätskekontroller.

– Om vi ser att en person dricker sämre har vi även större fokus där, säger Isabelle Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Salems kommun.

Minskar fysisk aktivitet

På Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg har man flera metoder för att hantera sommarhettan. När det är riktigt varmt undviker man fysisk ansträngning och hittar på andra aktiviteter.

– Då jobbar vi mer med hjärnverksamheten. I stället kanske vi pusslar, gör frågesport, spelar memory eller ritar tillsammans, säger Sara Burenberg, enhetschef.

Sara Burenberg, enhetschef på Tornet.

Sara Burenberg, enhetschef på Tornet.

Privat.

Regelbundet skickas det ut veckobrev till personalen på Tornets boende för att påminna om vad man behöver tänka på i värmen.

– Det är ett ständigt tjat men det är just för att det är så viktigt. Vi påminner om vätskan, till exempel att inte bara ställa fram ett glas utan se till att varje individ också dricker det, säger Sara Burenberg.

Vana med rutinen

Enligt Camilla Björling har man hittills i år inte drabbats hårt av värmen på något av kommunens äldreboenden. Det beror på att man följt handlingsplanen och säkrat upp tidigt, menar hon.

– Rutinen vid värme sitter präglad i personalen, säger Camilla Björling.

Isabelle Andersson menar att man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vid värmebölja, och man känner sig van vid rutinerna även i Salems kommun.

– Det har fungerat väl de senaste åren och vi genomför kontroller på samtliga boenden när det blir höga temperaturer. Det finns inarbetat i verksamheten.