Täby park fortsätter att utvecklas och nu planeras de första byggnationerna inom Täby parks västra del– i en ny detaljplan.

Tanken med planen är dels att bygga den första delen av den nya stadspark, den södra delen. Något som Täbyborna tidigare i processen fått ge förslag till. Det ska även byggas 1000 bostäder med lokaler i bottenplan.

Två nya förskolor

På platsen planeras det även för två förskolor som samanlagt ska kunna ta emot 180 barn.

– Den ena kommer vara placerad i ett av det största kvarteren och den andra ligger vid grannskapsparken som planeras, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Hus med parkering och butiker

I detaljplanen planeras det även för ett så kallat mobilitetshus som ska ha flera funktioner. Bland annat cykelparkering, leveransboxar, co-workingyta och bilpool för boende. Men även en matbutik och gym.

– Det är ett hus i flera våningar som främst är till för bilparkering, de ska dels räcka till boende, då alla bostadskvarter utom två kommer ha sina parkeringar i mobilitetshuset. Men det kommer även finnas besöksparkeringar, säger han.

Här är parken som ska ligga mellan kvarteren. Detta är en skissbild och gestaltningen kan ändras.

Här är parken som ska ligga mellan kvarteren. Detta är en skissbild och gestaltningen kan ändras.

Brunnberg Forshed

Boulevarden blir klar

I detaljplanen kommer även gatan Boulevarden, som idag börjar vid rondellen vid Bergtorpsvägen och går in i området, att färdigställas. Den kommer att gå genom området och ut vid Täby allé. När den är klar kan kollektivtrafiken börja köra i området.

– Trafikförvaltningen kommer kunna trafikera med buss först när den är färdigbyggd. En annan viktig del är att det här blir en helt ny gata som går parallellt med Stora marknadsvägen och förhoppningen är att den kommer innebära en avlastning för vägen, säger Johan Algernon.

Kan börja byggas 2025

Planprogrammet för Täby park togs för åtta års sedan, 2015 den 13 november 2023 godkändes detaljplanen för samråd av stadsbyggnadsnämnden.

Vill man som Täbybo veta mer om projektet så finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 21 december i år till Täby kommun.

I början av 2025 bedömer man att detaljplanen kommer upp till kommunfullmäktige och efter att planen klubbats kan byggnationerna börja.

– Vi hoppas på många bra synpunkter, säger han.