Som Mitt i Skärholmen berättat är cirka en av tre unga i Sätra och endast en av fyra i Bredäng, Skärholmen och Vårberg aktiva i idrottsföreningar. Det kan jämföras med Mälarhöjden där hela sex av tio är aktiva. 

Allra svårast är det att nå flickorna. I Vårberg var exempelvis var tredje av pojkarna aktiva i en idrottsförening medan endast var tionde av flickorna var det. 

– Det här är ett jätteproblem. Dels att det är sådana skillnader relaterade till socioekonomisk bakgrund. Dels att det är ett sådant glapp mellan tjejer och killar, säger idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S). 

Enligt henne har de jobbat med frågorna en längre tid och har flera strategier för att nå ut till barn och unga som inte tränar. Exempelvis sänker de avgifterna till simskolor i ytterstaden och satsar på drop-in verksamhet för att nå barn och från hem där man inte har föreningsvana. 

– Det handlar om att göra idrotten mer jämlik och att stärka folkhälsan i hela Stockholm, säger Maria-Elsa Salvo.

Tjejer prioriteras

Hon betonar att tjejer är en prioriterad grupp för staden och att idrottsförvaltningen tillsammans med skolor och andra förvaltningar jobbar särskilt för att nå dem. Via Sätraskolan och Bredängsskolan får exempelvis tjejer prova på olika idrotter/träningsformer med lokala föreningar, det följs sedan upp med en dialogdel med United Sisters där de pratar om olika viktiga ämnen som valts av tjejerna själva.

– Vi arbetar också med en ny strategi för att göra spontanidrottsytor mer jämställda och hur vi ska utforma dem för att sänka trösklarna för tjejer, säger Maria-Elsa Salvo.

De har exempelvis jobbat med en grupp tjejer från hela staden som tyckt till om utegym. Att känna sig trygg var viktigt för dem. Därför vill de bland annat kunna gå till utegymmet i grupp, ha bra belysning på platsen och på vägen dit, och att det är tillräckliga avstånd mellan maskinerna.

Spårvägen friidrottsklubb i Sätra får ägna mycket tid åt att ringa upp föräldrar för att tjejer ska få träna och skulle därför vilja att staden anställer 1–2 administratörer som kan hjälpa lokala föreningar i Skärholmens stadsdelsområde med det. Är det något ni kan tänka er att bekosta?

– Det är absolut något vi kan titta vidare på. Vi har en tät dialog med föreningar och träffar dem varje vecka och tar del av idéer, säger Maria-Elsa Salvo.