För att få bort råttorna från centrum söker stadsdelen nu pengar för att tillsammans med trafikkontoret ta tag i råttproblemen.

Tanken är dels att byta ut materialet i planteringarna för att göra det svårare för skadedjur att bygga bon. Dels att gemensamt planera för renhållningsinsatser som under sommaren ska genomföras av sommarjobbare. 

Anna Rönngren