1961 byggdes friluftsteatern på Hägerstensåsen, med inspiration från antikens klassiska amfiteatrar. Sedan dess har Parkteatern haft många föreställningar här, mitt i den lummiga grönskan.

Men teatern är långtifrån så välanvänd som den skulle kunna vara. Det vill Stockholms stad ändra på. Teatern ska bli "hjärtat" i grönområdet mellan Hägerstensåsen och Telefonplan genom den stora upprustning som startade i mitten av augusti.

Säkrad elförsörjning

Bland annat ska sittplatserna rustas upp och kompletteras med platser närmast scenen, för mindre barn och mer intima föreställningar. Dessutom ska elförsörjningen säkras.

– Vi satsar på att fler ska upptäcka att man kan hyra in sig med sina föreställningar på den här fina platsen, säger Britt Berntsson, ansvarig arkitekt vid exploateringskontoret.

Fler bänkar och bord

Hon betonar hur omtyckt amfiteatern är bland dem som bor i området, som samlas där för att ha picknick och umgås. Upprustningen ska göra den ännu lättare att använda i vardagen. Nya bord och soffor ska sättas upp i teaterns bakkant – praktiskt vid både grannskapsfester och barnkalas. Det nya scengolvet blir platt för att det ska kunna användas till dans, yoga eller något annat.

– Det är jätteviktigt att satsa på den här parken eftersom det har byggts och ska byggas så mycket nya bostäder i området. Människor behöver parker att vara i, säger Britt Berntsson.

Många tyckte till

Upprustningen görs efter en dialog med medborgarna, som staden gjorde 2019. Resultatet presenterades 2020, vilket Mitt i berättade om. I den betonade många just vikten av att kunna använda teatern till vardags, medan andra lyfte fram att skogskänslan i området är viktig att bevara.

Önskemål kom också in om ett mer sammanhängande nät av gångvägar genom parken. Ett sådant ska nu skapas. I vissa backiga partier byggs också räcken, för att göra parken tillgänglig för fler.

Yta för skateboard

Ett utegym blir det också, och vilstolar uppe vid en utkikspunkt. Efterlängtad är också den nya Tubparken. Den ska ligga i området under tunnelbanebron, som många upplever som otryggt, enligt dialogen. Där asfalteras en yta för basket och hjulsporter, som skateboard, inlines och kickbike.

Området ska också få planteringar, en öppen gräsyta och bättre belysning.

– Här är det lite anonymt och skräpigt i dag. Nu blir det i stället som en entré in till Teaterparken, säger Britt Berntsson, som är glad över att invånarnas önskemål "sammanföll så väl med stadens bedömning" av vad som skulle kunna lyfta parken.

Nya lekplatser

Sist men inte minst skapas två nya lekplatser – en för mindre barn och en för större. Där blir det bland annat rutschbana, gungor, klätterlek, stockar, stenar, lekhus och kojor.

I augusti 2022 ska allt vara klart för invigning.