I Sigtuna finns flera klubbar som bedriver parasportverksamhet, men ett större utbud behövs. Det menar Malin Bernt som arbetar som samordnare för fritid för personer med funktionsnedsättning, en tjänst som inrättades i fjol.

– Det behövs en större bredd bland aktiviteter och fler verksamheter för den här målgruppen, säger hon. 

Malin Bernt även fått positiva vibbar att starta bågskytte och cheerleading, men hoppas att ännu fler klubbar vaknar.

– Det behövs mer och det är roligt att flera föreningar visar intresse, säger hon.

Senaste året har kommunen genomfört en enkätundersökning för att se hur mycket ett antal elever rör på sig. I det aktuella fallet undersöktes elever vid anpassade grundskolan och gymnasiet samt Lärvux för elever som är 20 år eller äldre och som behöver studiestöd på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

– Där ser man att de inte rör på sig mycket och att de gärna vill göra det mer, säger Malin Bernt.

Vill nå föräldrarna

Sigtuna kommun jobbar med att ta fram ett idrottspolitiskt program med fokus på funktionsnedsatta där potentiella deltagare involveras. Malin Bernt lyfter även samarbetet med RF Sisu som bland annat hjälper föreningar med uppstart och utbildar ledare.

– De har mycket bidrag som föreningar som vill starta verksamhet för funktionsnedsatta kan söka, säger hon.

Kommunen ska även fokusera extra på föräldrar för att hitta ledare.

– Vi kan föräldramöten där vi samlar föräldrar som är intresserade av att barnen är med i någon förening. Ett annat sätt är att ge bidrargför att arvodera ledare, säger Malin Bernt.