I somras bad stadsdelen om synpunkter på hur Blekholmsterrassen kunde göras bättre. Nu har de knådat och marinerat idéerna och kokat ihop ett förslag som medborgarna nu kan tycka till om.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-staden-fa-ordning-pa-jarnvagsparken/reptkw!XiQCiUi@fhbGLBoXihGn@Q/

Träbryggorna och trägångbanorna ska renoveras och få nya bänkar, ytskikt och räcken där Norr Mälarstrand står som inspiration. Mer blommor, ängsytor och flytande öar ska öka den biologiska mångfalden. Även entréerna till parken ska fräschas upp. Betongväggarna kan komma att smyckas med muralmålningar, något stadsdelen ska driva vidare med fastighetsägarna.

De stora målen är att få fler att upptäcka parken och att göra den tryggare, i det ingår även bättre belysning.

– Det stämmer. Vi har en trygghetproblematik här och många hör av sig om att det är en otrygg park. Samtidigt är det en lite undangömd pärla med väldigt höga värden. Det är en strandpark, men naturlig strandvegetation mitt i Stockholms city, det är häftigt, säger Veronica Johnander, landskapsarkitekt på parkmiljöavdelningen.

– Dels vill vi ha förnyelser av bryggorna, där räcken och ytskikt behövt mycket underhåll, dels vill vi behålla 90-talskaraktären närmast husen och en mer klassisk parkutformning närmast vattnet.

För att få fler att vistas i parken föreslås även att en boulebana och mindre utegym, á la Hornsberg. De båda stod högt upp på medborgarnas önskelista från i somras.

– Det finns ett större utegym vid Tekniska nämndhuset men vi har ändå valt att testa ett litet antal redskap, som inte ska vara för stora och klumpiga, eftersom det var det som flesta önskade sig. Det är samma med boulebanan. Vi testar och ser om de används och funkar, att det kan få folk att stanna upp i parken, säger Veronica Johnander.