För att fisken ska må bra behövs bra vatten i sjöarna i Täby. I år kommer flera åtgärder göras i för att skapa bättre förutsättningar för dem.

Ett av de större problemen i flera sjöar är att det finns för få rovfiskar, så som abborre och gädda.

– Rovfisken har minskat i allmänhet kring våra kuster och då vill vi göra saker för att gynna den, bland annat så klipper vi upp kanaler i vassen, i Hägernäsviken och i Vallentunasjön till exempel, då kan fisken leta sig in mot strandkanterna och leka där, säger Yolanda Karlsson, ekolog på Täby kommun.

I Vallentunasjön finns mycket fisk men ett problem som Mitt i tidigare skrivit om är att det finns för mycket vitfisk, alltså fisk som äter alger. Det pågår sedan år tillbaka ett projekt tillsammans med Vallentuna kommun för att förbättra sjöns ekologiska status och minska fosforhalten som driver på tillväxten av växtplankton och gör sjön grumlig. Det fiskar även upp stora mängder vitfisk.

Men tar lång tid berättar Yolanda Karlsson.

– Det ligger mycket näring i bottenlagren och sjön är grund så varje gång det blåser så kommer det upp igen, säger hon.

Marit Lindqvist

Flera fiskar dog i dammen

En av åtgärderna som ska ske i närtid är att göra det lättare för fisken att vandra mellan Norrviken och Vallentuansjön. Kommunen kommer därför att se över och byta ut dämmena som finns i Hagbyån så det blir lättare för fisken att ta sig över dem.

Även dämmena i Rönningebäcken som är ett litet strömmande vattendrag, som rinner från Rönningesjön ut i Hägernäsviken ska åtgärdas, berättar Yolanda Karlsson.

– Där kommer vi att bygga om själva dammen där dämmena sitter. Vi har tagit in en konsult som ska ta fram olika förslag, men ännu är inget beslut fattat, säger hon.

Det var just i den dammen hundra braxar dog sommaren 2021, de fastnade på grund av att dämmena var i vägen och kunde inte komma ut när vattnet sjönk igen. Men de planerade förbättringarna ska göra det lättare för fiskarna att ta sig ut från dammen om samma sak skulle inträffa.

Gäddfabriker för fler yngel

I oktober förra året rensades Ullnabäcken från stockar och dylikt så att havsöringen lättare kunde vandra upp i Ullnabäcken, kommunen vill fortsatt hålla koll på hur fisken mår där och andra projekt kan komma att göras senare.

För att öka rovfiskbeståndet skapas även gäddfabriker i Hägernäs i samband med att en ny våtmark anläggs i området. Gäddfabrik är som är en våtmark där gäddan kan leka.

– Man skapar ytor vid vattnet, som blir översvämmade på vårarna och där kan gäddor att leka och lägga sin rom. Då ger man bättre förutsättningar och få gäddynglingen att överleva, säger Tomas Ragnell miljöplanerare, Täby kommun.

Om det är något som alla är överens om så är det att fisken behövs för att sjöarna ska må bättre.

– Vi vill ha en artrikedom och en biologisk mångfald så att ekosystemet fungerar. Fiskar är indikation på hur vattensystemen mår och det behövs för att hålla ekosystemet i balans, säger han.

Fiskevård i Vallentunasjön. 
Varje år fiskat minst 12 ton fisk upp ut sjön för att motverka övergödningen.
Mest mört och brax tas upp medans sjönyttigfisk som aborre, gös, ål och gädda släpps tillbaka.
På bild: Per ” Pelle” Nilsson

Fiskevård i Vallentunasjön. Varje år fiskat minst 12 ton fisk upp ut sjön för att motverka övergödningen. Mest mört och brax tas upp medans sjönyttigfisk som aborre, gös, ål och gädda släpps tillbaka. På bild: Per ” Pelle” Nilsson

Mikael Andersson

Det tar lång tid till förbättring

En del i arbetet för att se hur sjöarna mår är de årliga vattenproverna för att mäta syresättning och näring. I dagarna har nya tester tagits och provsvaren ska analyseras. Redan nu kan man dock se små förbättringar. Dels kan de via provtagningen se att kväve och fosfor- nivåerna blir lite bättre men samtidigt tillförs det även hela tiden ny näring, bland annat läcker näring från åkermark. Men en varaktig förändring tar tid och kräver ett träget arbete.

– Det tar väldigt lång tid. Vi vill börja jobba mer med läckagen och minska tillförseln av näring från markerna, samtidigt som man tar bort den, säger han.