Ester Apéria-Lemon, Fotbollsspelare, Skytteholmsparken. Ett liknande exemplar som ingår i stadens konstsamling placeras på en plats i närheten.

Asmund Arle, Hästhuvud, Hagalund: Ersätts av ett konstverk av Sven Lundqvist, samma placering.

K G Bejemark, Till minne av en stad, Hagalund: Staden söker originalmodeller av de fyra småstatyer (föreställande Olle Olsson, Harry Persson, ett tåg och ett hus) som stals för att restaurera konstverket, exempelvis genom 3d-scanning. Tills vidare kompletteras det med hjälp av digital teknik i samarbete med Stockholms läns museum.

Carl Milles, Vildsvinsjakt, Råsunda: Inget beslut. Finns flera exemplar men kostnader och säkerhetsåtgärder ska undersökas först.

Börje Lindberg, Generalslagsmål, Hanneberg. Sockeln återvinns för skulpturen Månfigur av Kenneth Armitage. Placeras i Anders Lundströms trädgård, Frösunda.

Britt-Marie Jern, Maria Wine porträtt, Råsunda: Ersätts genom ny gjutning.

Britt-Marie Jern, Artur Lundkvist porträtt, Råsunda: Ersätts genom ny gjutning.

Eric Grate, Nike de Sant'Andria, Solna centrum: Ersätts inte av nytt verk. Sockeln återanvänds för annan konst.

Kerstin Bergendal, Chance operations, Skytteholmsberget: Ersätts inte av nytt verk. Sockeln återanvänds för annan konst på ny plats.