Den här veckan startar miljöförvaltningen provtagningen av vattnet vid stadens officiella badplatser. Då får vi se hur det går för det så bajsbakteriedrabbade Smedsuddsbadet i år.

– Det brukar vara ganska bra i början av säsongen då det inte är så många som badar och inte så många gäss, säger Victoria Christensen, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljöförvaltningen.

Rena deckaren

Det kanske inte låter som den mest hårdkokta deckaren, men mysteriet med bajsbakterierna på Smedsudden har gäckat staden i flera år. Vem eller vad är det som har skitat ner vattnet så mycket att det inte har ansetts vara tjänligt att bada i?

En specialbeställd utredning visade att bajsande strandfåglar ligger bakom. Några andra förklaringar, så som felkopplade avlopp, fanns inte.

Avråder från bad

Faktum är att vattenkvalitén har varit så dålig under så många år att staden har lagt en badavrådan på badets östra sida, närmast Västerbron. Den avrådan bygger på tidigare års sammantagna tester och kommer att ligga kvar hela sommaren 2023, oavsett hur vattnets kvalitet ser ut vecka för vecka i år.

Avrådan betyder att små barn, hundar och äldre med lägre immunförsvar ska undvika bad på östra sidan eftersom man kan bli sjuk om man sväljer vattnet där. Det råder dessutom ett hundförbud vid badplatsen mellan 1 juni och 31 augusti.

– Vi förbjuder inte människor att bada, men det sker på egen risk. Man ska vara medveten om att det finns en förhöjd risk att bli sjuk om man sväljer vattnet, säger Victoria Christensen, som rekommenderar att man badar längre ut i vattnet där det är djupare och inte vid strandkanten där bakterierna trivs.

Man ska även släppa upp gräs på vissa delar och komplettera med buskar för att göra miljön mindre lockande för gässen. Allmänheten uppmuntras också att hålla snyggare efter sig så att inte gässen hittar mat på Smedsudden. Medborgarna uppmuntras att sluta mata fåglarna, samt skriva i stadens Tyck till-app när de ser gäss på Smedsudden.

Man ska även släppa upp gräs på vissa delar och komplettera med buskar för att göra miljön mindre lockande för gässen. Allmänheten uppmuntras också att hålla snyggare efter sig så att inte gässen hittar mat på Smedsudden. Medborgarna uppmuntras att sluta mata fåglarna, samt skriva i stadens Tyck till-app när de ser gäss på Smedsudden.

Olle Anrell

Men helst vill staden så klart ta bort badavrådan och en åtgärdsplan är framtagen för att rena badet.

Dels ska en djuprengörning av stranden göras årligen för att få bort avföring från gässen. Den är redan gjord i år.

Dels lär man utöka skyddsjakten. I dag är stadens skadedjursgrupp på Smedsudden minst en gång i veckan och tittar om det är fåglar där. Man skjuter dock inte fåglar vid varje besök och man skjuter aldrig när det är människor vid stranden.

Komma oftare

I år ska man vara på badplatsen oftare, berättar Richard West, viltvård- och skadedjursamordnare vid trafikkontoret Stockholms stad.

– När vi fick rapporten blev det tydligt att vi behöver bli mer aktiva vad det gäller gässen. Men vi behöver också hitta andra lösningar eftersom det är svårt att bedriva skyddsjakt i urban miljö.

Ingen räv

Som Mitt i berättade i vintras funderade man på flera spektakulära åtgärder. Bland annat grön laser och en uppstoppad räv som skulle skrämma gässen.

– Vi övervägde utredningens förslag om rävattrapp, men hittade ingen lösning vi riktigt trodde på då den både behövde se verklig ut och byta plats ganska ofta, säger Karin Ekrin, avdelningschef vid parkmiljöavdelningen.

Grönt laserljus kan däremot bli aktuellt. Ljuset riktas mot fåglarna som uppfattar laserstrålen som en direkt fysisk fara och då flyger iväg.

– Vi utreder om vi ska testa det och jämför med kranskommuner som använder laser. Ser vi att de har goda resultat är det något vi får testa under året. Vi är villiga att testa allt, utom uppstoppade rävar, säger Richard West.