Samma barnmorska genom graviditet, vid förlossning och som gör hembesök för kontroll efteråt.

Så fungerar det i projektet Min barnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Nu föreslår den blågröna majoriteten i Region Stockholm föreslagit att metoden ska införas vid alla förlossningskliniker, som ett sätt att förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna.

Lockar barnmorskor

Detta sedan en pressad arbetssituation gjort att hundratalet barnmorskor sagt upp sig bara det senaste året.

– Det tycker jag är en bra idé. Och bra att erbjuda både barnmorskor och kvinnor alternativ.

Det säger Lena Westholm, omvårdnadschef för Min barnmorska. Hon tror att det skulle få fler barnmorskor att stanna inom förlossningsvården.

– Det ger arbetstillfredsställelse att vara med på hela resan, och få utföra alla de delar som ingår i en barnmorskas område. Det blir också en tempoväxling mellan akut förlossningsvård och mer planerad vård.

17 barnmorskor ingår i projektet. De jobbar i team om fyra, som ambulerar mellan mödravård, förlossning och eftervård.

https://www.mitti.se/nyheter/de-vantar-barn-mitt-i-forlossningskrisen/repukp!rSb3UJZcTnZ3kc21qli2g/

För förlossningsrädda

De har också beredskap dygnet runt på ett rullande schema, för att finnas där när någon av teamets kvinnor ska föda. Kvinnan föder alltså tillsammans med en barnmorska hon redan känner.

Tanken är att det främst är kvinnor med förlossningsrädsla som erbjuds metoden, men i praktiken utgör de ungefär två tredjedelar av kvinnorna i projektet.

– Alternativet borde finnas för alla, men för dem som är rädda är behovet större. När man är rädd behöver man trygghet, säger Lena Westholm.

Statlig finansiering

Min barnmorska har funnits sedan 2018 och finansieras av en statlig satsning på förlossningsvård.

Nu har projektet utvärderats, och föreslås förlängas under 2022. Metoden kan sedan komma att införas som ett tillägg i vårdvalet, alltså till det avtal som förlossningsklinikerna sluter med regionen.

20 procent dyrare

Enligt utvärderingen kostar varje förlossning inom Min barnmorska 7 400 kronor extra, vilket gör dem 20 procent dyrare än en standardförlossning.

Om vårdformen skulle användas som modell för 2 500 förlossningar (mot dagens 600-700) skulle de ökade kostnaderna på ett år bli 18,5 miljoner kronor.

Regionens totala kostnad för vårdval förlossning 2021 är beräknad till 1,2 miljarder kronor.

Sparar in på kejsarsnitt

Men samtidigt sparar man pengar. Enligt utvärderingen minskar risken för planerat kejsarsnitt med 60-80 procent, risken att föda för tidigt mer än halveras och den totala vårdtiden på sjukhuset minskade med 16 timmar per födande.

Enligt utredarnas beräkningar sparas 4,3 miljoner kronor in på färre kejsarsnitt, och dessutom att det "leder till en ökad bemanningskapacitet då kejsarsnitt är resurskrävande".

De skriver vidare att vårdformen "uppvisat positiva resultat gällande personalomsättning", vilket gör att man inte behöver lägga tid och pengar på rekrytering och inskolning.

https://www.mitti.se/nyheter/tusen-demonstrerade-till-stod-for-barnmorskorna/repuki!eUUOZZCzo@Ad5QgXbwJvIA/