Stockholms stad har även i år utsett Liljeholmstorget till en av de platser som får extra omsorg i advents- och juletider. Totalt blir 13 platser vintergågata eller vintertorg och Liljeholmstorget är en av dem.

Granar i olika höjd ska placeras ut, liksom lysande bollar så stora att man kan gå in i dem. Ett tak av ljus ska också spännas upp över en yta. Därunder ska en hammock stå, där man kan slå sig ner och gunga.

Dessutom ska växturnor med rödbladig bergenia, brandstarr, murgröna och alunrot ställas ut på torget.

Belysningen består av energisnåla ledlampor. De tänds och släcks med övrig gatubelysning.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-alla-vintergagator-och-vintertorg-i-stockholm-2022/repvjr!wx136NRUYfCA1@lrEQCmBg/