Det är inte bara samråd om Fruängens förtätning som pågår i oktober. Fram till den 10 oktober kan man också komma med synpunkter på hur Spårväg Syd ska dras, som Mitt i tidigare har berättat.

Region Stockholm har presenterat flera alternativ på var spårvägen ska gå igenom Fruängen, på sin väg mellan Älvsjö och Flemingsberg.

Det första alternativet innebär att spårvägen dras längs Älvsjövägen och vidare mot Fruängen via Mickelsbergsvägen och Fruängsgatan. Det innebär att den nya bytespunkt för kollektivtrafik som beskrivs i Mitt i placeras vid Fruängsgatan, i den södra delen av Fruängens centrum.

Föredrar norra alternativet

Men eftersom Region Stockholm har identifierat flera problem med den dragningen har man också tagit fram andra alternativ. Ett av dem innebär att spårvägen dras längs Älvsjövägen och sedan går längsmed E4/E20. Då förläggs bytespunkten i stället i norra delen av Fruängens centrum, nära E4/E20.

På stadsbyggnadskontoret förespråkar de som arbetar med Fruängens utveckling att Region Stockholm ska välja detta alternativ.

– Vi ser större fördelar för utvecklingen av Fruängen om man väljer att dra spårvägen längs E4/E20. Det skulle bland annat göra det möjligt att låta Fruängens centrum växa norrut, säger stadsplaneraren Anja Linna.

Tidsplan påverkas

Det blir också lättare att utveckla de södra delarna av Fruängens centrum om spårvägen inte dras där. Det blir plats för fler arbetsplatser, service och bostäder. Dessutom blir planerna för Mickelsbergsvägen lättare att förverkliga. Där vill staden vill bygga nya bostäder, på naturmark mitt emot Långbroparken.

När spaden kan sättas i jorden är inte klart.

– Tidsplanen för utvecklingen av Fruängen är mycket beroende av när utbyggnaden av Spårväg Syd kan ske och hur den blir, säger Anja Linna.