I januari gjordes en polisanmälan efter bråk på en Farstaskola. En elev hade slagit en annan elev och visat upp en kniv. En anställd som gick emellan blev också slagen.

Vapenhot i klassrum är ovanligt. Men att lärare utsätts för våld förekommer på flera av Farstas skolor. Det visar anmälningar som Mitt i begärt ut.

Under 2021 och 2022 anmäldes totalt 43 fall av våld och hot mot personal på Farstas kommunala grundskolor. Sandåkraskolan, en låg- och mellanstadieskola i Sköndal, hade flest: 13 stycken.

Paula Munkhammar jobbar på Sandåkraskolan och är fackrepresentant för Sveriges lärare. Hon har själv blivit utsatt flera gånger under sina tolv år som lärare.

– Det kan vara slag och sparkar, även när man jobbar med yngre elever. Lågstadieelever kan vara dåliga på impulskontroll och vi jobbar med många elever i små klassrum. Just nu har jag 28 elever, säger hon.

Minns du hur du reagerade första gången?

– Ja, det var under mitt andra år som lärare. En elev som bara var åtta år slog mig så att jag fick blåmärken. Jag blev jätteledsen. Händer det i dag är det inte så att jag bara skakar av mig det, men det påverkar mig inte på samma sätt längre.

Uppmanar alla att anmäla

Lärarnas främsta vapen i kampen mot våld är att anmäla i det digitala IA-systemet i skolan, där anställda kan ta upp missförhållanden, risker och andra avvikelser. Varje månad följs anmälningarna upp på möten med skolans ledning.

– Vi uppmanar hela tiden våra kollegor att anmäla. Både som lärare, förälder och facklig tycker jag det är viktigt att det här lyfts, säger Paula Munkhammar.

– Det som händer ska inte döljas, säger fritidspedagogen Jonathan Salvo.

Sandåkraskolan.

Sandåkraskolan.

Angie Gray

Mitt i frågade Sandåkraskolans ledning om lärare på skolan kan känna sig trygga.

– Det skulle jag säga att de är. Vi arbetar främjande och förebyggande för att såväl personal som elever ska känna sig trygga på skolan. Sedan uppmuntrar vi personalen att de ska anmäla incidenter. Vi har kommit långt i det arbetet, svarar Jonas Hemström, biträdande rektor.

”Visar inte hela sanningen”

Men är alla skolor lika bra på att anmäla och dokumentera våld?

Nej, menar Hanna Garberg som är fackombud för Sveriges lärare i söderort, anställd på Gubbängsskolan.

– IA-anmälningarna visar inte alltid hela sanningen. Det kan vara så att vissa skolor har färre incidenter än andra, men även att det är olika anmälningskulturer på skolorna. Vi på Gubbängskolan anmäler allt, även när en elev ramlar på skolgården, säger hon.

Gubbängsskolan

Gubbängsskolan

Angie Gray

Gubbängsskolan hade mycket riktigt flest IA-anmälningar under 2021 och 2022: hela 309 stycken. Elva av dem gällde våld eller hot mot pedagoger.

På Farsta grundskola gjordes under samma period bara fyra anmälningar om våld mot personal. Men där var också det totala antalet IA -anmälningar lägre: 135.

– Jag tror inte att vi som skola har mer eller mindre hot än någon annan skola. Jag arbetar med att systematiskt följa upp incidenter och statistik på årsbasis och den processen pågår nu, säger rektorn Cathrine Sahlsten.

Vad ser du för risk att personal på Farsta grundskola inte anmäler händelser i den utsträckning de borde?

– Vår personal känner till skolans rutiner och anmäler händelser.

Farsta grundskola har få anmälningar om våld mot personal i förhållande till antalet elever.

Farsta grundskola har få anmälningar om våld mot personal i förhållande till antalet elever.

Angie Gray

Kravet: ”Fler små grupper”

Även om allt fler anmäler är skolorna i Stockholm för dåliga på att hantera våldsproblemen. Det hävdar Simon Sandström, huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Han tvingades nyligen utfärda skyddsstopp på en skola i söderort, där en och samma elev flera gånger gett sig på lärare.

– I Stockholm har våldet och hoten mot lärare eskalerat. Ofta handlar det om enstaka elever som inte klarar av undervisning i en vanlig grupp, säger han.

Därför är flera små undervisningsgrupper ett måste, menar han.

– Det saknas mindre grupper med kvalificerad personal som kan ta emot de här eleverna. Vi måste skapa möjligheter för dem att lyckas, för de misslyckas varje vecka när de ger sig på pedagoger, säger han.