Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris, börjar sakta återhämta sig efter den kraftiga nedgången det senaste året. Det visar siffror från Hemnet.

Under pandemin fick Stockholms bostadsmarknad en rejäl uppgång, med snabba budgivningar och höga slutpriser. Men när kriget i Ukraina bröt ut och Sveriges ekonomi saktade in, tog det stopp. Det blev färre objekt till salu och färre som vågade ge sig in i budgivningar.

Botten var nådd

Budpremien gick från drygt 16 procent i februari 2022, till 4 procent i juli. I december låg den på 2,5.

Allra mest sjönk premien i innerstan, där den i december 2022 gick ner till 1,9 procent.

Nu börjar man däremot se en ljusning. Sedan bottennoteringen i december har det vänt för såväl innerstaden som Stockholms kommun i sin helhet, enligt siffrorna från Hemnet.

Siffrorna för maj visar att budpremien stigit till 7 respektive 6,9 procent för kommunen och innerstan.

Få objekt

Även slutpriserna på bostadsrätter och villor har ökat under våren. Siffror från Svensk mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Storstockholm ökade med fem procent under den senaste tremånadersperioden. I innerstan ökade priserna med tre procent.

Erik Holmgren är marknadsanalytiker på Hemnet och på frågan om hur han ser på marknaden framåt är han försiktigt positiv.

– Om man tittar tillbaka är det en marknad som har piggnat till. Det finns inte jättemånga objekt ute, vilket ger fler intressenter per objekt och intensivare budgivningar. Om det låga utbudet fortsätter framåt så tror jag att priserna nog kan ligga stabila. Sen vet man ju inte hur ränteläget kommer slå framåt, men nuläget är ändå ganska starkt.