Mycket av den plast som människor sorterar ut på återvinningscentraler eldas upp. Det rapporterade SVT om för en tid sedan efter att Avfall Sverige släppt en rapport som visar att enbart 110 av landets kommuner har någon sortering för plastavfall.

Ungefär 1 miljon ton plast eldas upp varje år. Järfällas återvinningscentral ute vid Görväln drivs av företaget Sörab som ägs av flera kommuner i norra länet.

– På Sörab försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre, säger Beatrice Tjärnhell, kommunikationschef på Sörab.

Plasten skickas vidare

Plasten som de samlar in har i flera år skickats till det holländska bolaget van Wervens anläggning nere i Borås.

– Vi uppskattar att 75 procent av den plast vi samlar in på våra åvc:er återvinns. Plast är ju ett svårt material som inslaget i SVT visade och vi håller med Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna.

När Mitt i ringer upp bolaget säger dem att de lyckas återvinna omkring 80 till 90 procent av plasten de får in från kommunerna.

– De allra flesta kommuner sköter utsorteringen bra, medan vissa nya kunder kan behöva få tid att lära sig hur de ska göra, säger Emsid Vuckic, operational manager på van Werven.

Blir till plastflingor

Bolaget väger och köper upp plasten som de först sorterar ut för hand, därefter med maskiner. Sedan tvättas plasten för att sen malas ner och testas. Slutprodukten blir små plastflingor som man kan göra nya produkter av.

– Det är ligger i allas intresse att plasten är så väl utsorterad som möjligt. Det kostar pengar att transportera containrarna och då vill man inte ha med sig en massa skräp som inte går att återvinna.

Han säger att de inte har några problem med att återvinna exempelvis plasthinkar med stålhandtag.

– Men man bör inte samla ihop en massa skräp i en plasthink och kasta ner i containern. Eller en halvtom plasthink med spackel.

Emsud Vuckic, operational manager på Van Werven Sweden AB.

Emsud Vuckic, operational manager på Van Werven Sweden AB.

Privat

Sorterar ut plast i soppåsen

Sörab och Stockholm Exergis anläggning i Brista är också den första och hittills enda anläggning som sorterar ut plast ur hushållssoporna. De såg att restavfallet innehöll mycket plast kan i den nya anläggning sortera ut 80 procent och skicka till återvinning.

Men de uppger att ren återvunnen plast är bäst, och att anläggningen i Brista är ett komplement.

– Vi gör allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk, men det behövs alltså en del förändringar i stegen både före och efter vår hantering för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle, säger Beatrice Tjärnhell.