Totalt 962 Lidingöelever har besvarat Stockholmsenkäten 2022.

Fler unga än tidigare uppger att de snusar. Unga tjejer på Lidingö snusar dessutom mer än tjejer i andra delar av Stockholmsregionen – 32 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet på Lidingö, jämfört med 19 procent i regionen.

Det är en rejäl ökning, då bara 11 procent av tjejerna uppgav sig använda någon form av snus i enkäten 2020. Det förvånar inte de gymnasieelever Mitt i träffar på utanför Hersby.

Influencers snusar

– Det vita snuset är populärt på sociala medier, säger Sofia Reinius.

– Flera influencers snusar vitt snus, mest tjejer. Jag vet inte riktigt varför, säger Frida Tyveman.

Även gymnasieelverna Tyra Ottosson och Ruth Hegbart känner igen att vitt snus blivit populärt bland tjejer.

– Kanske för att det är lättillgängligt, säger Ruth Hegbart.

Lidingös ungdomar mår aningen bättre psykiskt än genomsnittet i länet, men Stockholmsenkäten visar en negativ utveckling vad gäller psykisk hälsa både på Lidingö och i regionen.

I ett index där 0 är lägsta och 100 är högsta tänkbara grad av psykisk hälsa hamnar Lidingös pojkar i årskurs 9 på index 66, medan flickorna hamnar på 47.

I regionen är siffran 63 för pojkarna och 44 för flickorna.

– Jag tror att psykisk ohälsa till stor del beror på sociala medier. Folk får komplex eftersom man ser så många ideal, säger Sofia Reinius.

– Sociala medier gör att man jämför sig med andra, säger Tyra Ottosson.

– Det finns en allmän stress när man ser vad andra gör med sina liv, säger Ruth Hegbart.

Att Lidingös ungdomar uppger att de dricker mer alkohol än andra är däremot något som förvånar.

– Jag skulle inte säga att jag känner igen att Lidingö­ungdomar dricker mer än andra unga. Men visst, det är väl ganska mycket alkohol i vissa kretsar, säger Frida.

Mer framtidsplaner

Skolket har däremot minskat.

– Jag har inte märkt att folk skolkar så mycket. Så det blir väl en social grej – om ingen gör det så smittar det av sig, säger Ruth.

– Folk kanske har mer framtidsplaner nu än tidigare. Därför skolkar man inte, säger Frida Tyveman.