Stockholms stad kommer att emot flest nyanlända under 2021, 790 personer, följt av Nacka och Täby. Till Salem och Nykvarn anvisas färre än 20 nyanlända under året som kommer.

Totalt tar kommunerna emot 111 färre nyanlända under 2021 jämfört med i år, då 2 208 anvisades till Stockholms län.

Sen 2016, då den nya bosättningslagen infördes, har ungefär 20 000 nyanlända anvisats till länet. Lagen kom till för att få jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner.

För att nyanlända snabbare ska få jobb har mottagandet också i högre grad styrts till kommuner där arbetsmarknaden är god, uppger länsstyrelsen. Det har lett till att Stockholms län nu tar emot en lägre andel nyanlända.

– Den jämnare fördelningen mellan kommunerna i länet bidrar också till att Södertälje kommun nästa år får ett mottagande på anvisning för första gången sedan bosättningslagen trädde i kraft år 2016, säger Elin Blomberg, utvecklingsledare på länsstyrelsen.

Till Södertälje anvisas nu 28 nyanlända.

Många flyttar från länet

Enligt bosättningslagen är kommuner skyldiga att ordna bostad åt de nyanlända, men det räcker att ordna tidsbegränsade kontrakt. Så har de flesta av länets kommuner valt att göra.

Här ser länsstyrelsen en risk då många nyanlända med korta kontrakt flyttar vidare. Det kan leda till att det, trots lagen, på sikt blir en ojämn fördelning av nyanlända mellan kommunerna.

– Av de nyanlända som togs emot i länet på anvisning år 2017 hade två tredjedelar efter drygt två år lämnat de kommuner som tillämpar de striktaste tidsgränserna vid bosättningen. De allra flesta som flyttat har också lämnat länet, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare på länsstyrelsen.