Frösundaleden, ett sorgebarn ur klimatsynpunkt.

Här passerar 25 000 bilar per dygn. En stor del genomfartstrafik, det vill säga bilar och lastbilar utan ärende i kommunen.

Nu måste utsläppen ned. Enligt Klimatkollen med drygt tolv procent årligen för att nå målet i Parisavtalet*. Rödgröna Solnakoalitionen har aviserat en offensiv klimatpolitik.

– Tidigare har klimatet varit en fråga bland många, nu lyfter vi fram det som det mest prioriterade ihop med skolan, säger Victoria Johansson (MP).

Busskörfält och laddplatser

Den största boven, och utmaningen, är trafiken. Den står för åttio procent av Solnas utsläpp.

– Ingen driver på allvar att bilar helt ska försvinna, men vi måste se till att de går på andra bränseln och att det finns attraktiva hållbara alternativ. Här på Frösundaleden finns ett nytt busskörfält, ett ganska enkelt sätt för oss som kommun att påverka. Det kan bli aktuellt på flera ställen.

Upplevs bussen som ett pålitligt färdmedel som inte fastnar i köer kommer fler välja den, resonerar hon.

– Laddstolpar ser vi som ett annat viktigt bidrag. De är för få i Solna idag.

Victoria Johansson lyfter därtill insatser i cykelnätet.

– Vi har största cykelbudgeten någonsin på 25 miljoner kronor. Förra året var det 19 miljoner. Och för inte så många år sedan bara en miljon.

Förutom att fixa till gamla synder i nätet krävs samarbete med näringslivet, anser hon.

– Solna har 10 000 företag. Många vill få sina anställda att cykla men klagar på dålig cykelinfrastruktur. Där behöver vi lyssna in behoven och åtgärda.

I ert regeringsprogram lovar ni "modiga politiska beslut" på klimatområdet. Vad handlar det om?

– Politiker som tar utrymme av bilister till förmån för gång och cykel får det inte alltid lätt. Som utanför Åhléns i city där våra miljöpartistiska kollegor Daniel Helldén och Lars Strömgren (före detta och nuvarande trafikborgarråd i Stockholm) drivit på för att få bort bilarna. De har fått ta mycket hat. Vi vill göra samma typ av omfördelningar i trafiken.

Det kan handla om att smalna av gator och ta bort p-platser. Minst en sommargågata, vilken kan ta bilyta i anspråk, ska till.

– Många uppskattar att kunna flanera i en stad med torg, lekytor och butiker. Men det kommer med en prislapp. Vi politiker måste ta beslut som kan göra det jobbigt för folk. Vi är inte här bara för att bli omtyckta.

Sundbyberg vill ha trängselskatt på Enköpingsvägen. Kan det bli aktuellt?

– Jag tycker att det är en spännande idé. Som miljöpartist ser jag positivt på trängselskatt. Men det är riksdagen som beslutar om det. Vi kommer att behöva tänka utanför boxen för att minska utsläppen men först titta på lösningar som vi själva bestämmer över.

Solna ska vara klimatneutralt 2045. Stockholm och Sollentuna 2040 och Järfälla redan år 2030. Varför ska Solna gå sist?

– Jag tycker inte vi ska vara senare än någon annan. Vi satte målet 2019 och då valde vi att följa det nationella målet. Men man behöver inte vänta till sista året. Vi ska minska utsläppen i ett jämnt och högt tempo, ju tidigare vi är klimatneutrala desto bättre.

*Parisavtalet från 2016 handlar om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader med strävan mot 1,5 grader. Nästan alla länder är med.