I somras bildades föreningen Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Föreningen har riktat in sig på tre områden som kan upplevas som otrygga i Väsby: centrala Väsby, stationsområdet och Sigma.

De ska göra tre områden tryggare (mitti.se)

Förra veckan var det dags för området kring Sigma och Hassel att få lite extra uppmärksamhet i form av en trygghetsvandring.

– Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas, samt vad vi vill ta tillvara och förstärka. Det är ett sätt att arbeta med närmiljön i bostadsområdena ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv, säger Karin Göransson, verksamhetschef på Tryggare Väsby.

Deltagare var Tryggare Väsbys medlemmar Brf Terrassen och Väsbyhem med ett par boende, samt brottsförebyggare från Upplands Väsby kommun, kommunpolis och områdespolis.

– Den här gången var vi tvungna att hålla ned antalet deltagare så mycket som möjligt i och med rådande covidrestriktioner.

Startskottet gick vid Hasselskogen, där man noterade att Hasselskogen var fint gallrad, röjd och tydligt skyltad inför kommande vår och sommar.

Röjt växtlighet

Brf Terrassen hade också sett till att röja växtligheten mot Hasselskogen där boende tidigare upplevt en otrygghet. Detta har enligt Karin Göransson gett resultat och otryggheten har gått ned i ett bostadsområde som överlag är väl omhändertaget.

Vandringen fortsatte via Apoteksskogen ned till Sigma.

– En del klotter återfanns på bland annat elskåp, men generellt var underhållet gott. Belysningen var genomgående fungerande med rätt sorts lampor, men på några platser kan den förbättras och kanske framför allt synkas tidsmässigt, säger Karin Göransson.