Ljuständning. Bild från Suicide zeros manifestation 2020 i Svinninge, Österåker. Varje ljus motsvarar en person som tog sitt liv året innan i Sverige. Foto: Fredrik Andersson/Suicide zero

Så jobbar Väsby med att förhindra självmord

Kommunen jobbar på flera sätt med att förhindra självmord. – Det behövs mer, säger volontären Erika Himlasjö, som föreslår fler åtgärder för att förhindra suicid.

  • Publicerad 09:55, 6 maj 2022

Det viktigaste är att våga fråga: Hur mår du?

VOLONTÄR. Erika Himlasjö, nybliven volontär för Suicide Zero. Foto: Privat

Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige. Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar för att få ner antalet. Som en del i det har man undersökt kommunernas förebyggande arbete. Den enkät som skickades ut besvarades av 181 av landets 290 kommuner. Upplands Väsby var dock inte en av dem.

– Det kan bero på tidsbrist, säger Maria Fälth, (KD), socialnämndens ordförande.

Enligt socialchef Annica Blomsten jobbar kommunen på flera nivåer för att motverka psykisk ohälsa och fånga in och hänvisa till stöd och hjälp.

Familjecentral, fältare och familjebehandlare jobbar förebyggande och uppsökande. Även socialpsykiatrin jobbar uppsökande och mötesplatsen Hoppet riktar sig till unga som lider av stor psykisk ohälsa.

– Där har man interna rutiner för att hantera självmordstankar hos deltagarna och tidigt kunna hänvisa rätt till psykiatrin när dessa insatser behövs, säger Annica Blomsten.

"Räcker inte"

Men kommunens arbete räcker inte, menar Erika Himlasjö, nybliven volontär för Suicide Zero i Upplands Väsby.

– Kommunens arbete kan låta jättebra på papperet, men det behövs mer, säger hon.

Erika Himlasjö ska därför lägga fram ett medborgarförslag för att nå fler unga och män, men även anhöriga.

– Föreslaget innehåller föreläsningar och även sätt att hitta kontaktnät för familjer.

Hon vill också sitta med ungdomarna på fritidsgårdarna och pärla armband för Suicide zero.

– När man sitter och pärlar tillsammans så kommer frågorna och tankarna från ungdomarna.

Hon efterlyser fler volontärer i Väsby.

– Det är inget betungande arbete och man gör en stor insats. Vi försöker nå ensamma pensionärer, går ut på skolor och fritidsgårdar. Det viktigaste är att våga fråga: Hur mår du?

Här kan du få hjälp

Minds självmordslinje:

Telefon: 90101

Öppet dygnet runt

Svenska Kyrkans SOS:

Telefon: 0771 800650

Vardagar kl 13-21, helger kl 16-21

Jourhavande medmänniska:

Telefon: 08 7021680

Öppet alla dagar 21-06

Visa merVisa mindre

Självmord

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken och självmord är den främsta dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år.

Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år. Nästan halva befolkningen känner någon som tagit sitt liv, och lika många har kommit i kontakt med någon som försökt.

En nollvision mot självmord antogs av riksdagen 2008.

Källa: Suicide Zero

Visa merVisa mindre

Några myter om självmord

Myt: Det går inte att hindra en person som bestämt sig för att att sitt liv.

Sanning: 85-90 procent av de som överlever ett allvarligt självmordsförsök dör inte senare i livet av självmord.

Myt: De som talar om självmord gör det inte.

Sanning: Jo, de flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har uppfattat det.

Myt: Självmordsnära personer är helt inställda på att dö.

Sanning: De flesta självmordsnära personer är osäkra om de vill leva eller dö ända till slutet. Om de räddas och får hjälp mot destruktiva tankar kan de ändå få ett meningsfullt liv.

Källa: Suicide Zero

Visa merVisa mindre