Allt yngre barn rekryteras in i kriminalitet. Och både myndigheter och boende pratar om att man måste börja jobba förebyggande redan när barnen är små.

Utbildningsförvaltningen erbjuder stadens alla skolor att delta i de våldsförebyggande programmen MVP, som vänder sig till högstadiet och gymnasiet, och Agera tillsammans, som vänder sig till barn i mellanstadiet.

Inte tolerera skojbråk

En viktig del i båda dessa program är könsstereotyper.

– Pojkar och män är överrepresenterade när det gäller misshandel och våld så det är viktigt att prata om de normer som finns. Barnen får exempelvis göra rollspel och prata om hur man kan bryta normer, säger Susanne Tidestrand, samordnare för våldsprevention på utbildningsförvaltningen.

Det handlar också om att tydliggöra vad som är våld och att förebygga det. Till exempel genom att se vilken jargong och vilka skämt som används och reagera på sexism, könsord, vardagsrasism, homofobi och så kallade skojbråk. Genom att tydliggöra och synliggöra våldet förhindrar man att det normaliseras och eskalerar tid grövre våld.

Bli inte åskådare

En hörnsten är också allas gemensamma ansvar att agera så att det inte blir en sak mellan förövare och offer.

– Alla kan göra något före, under eller efter något händer. Om man inte vågar ingripa när det sker kan man göra det efteråt, det är viktigt att inte bara bli en åskådare, säger Susanne Tidestrand.

Skolorna nöjda

De skolor som använt programmen hittills ser flera positiva effekter.

– Flera skolor ser förändrade attityder och minskad tolerans mot våld och negativt språkbruk bland eleverna. Skolorna tycker också att de har fått ett gemensamt språk för att prata om de här frågorna och att åskådarrollen är bra i deras dagliga arbete.

De är varje skolas rektor som väljer om de ska delta i programmen. I Skärholmen stadsdelsområde har hittills endast Slättgårdsskolan varit med. Bredängs- och Sätraskolan har istället valt att arbeta med normkritik med utgångspunkt i sex och samlevnad.

I Botkyrka kommun har de utarbetat en egen liknande våldsförebyggande modell som de jobbar med redan från förskoleklass. Nu planerar de att utöka det arbetet även till förskolor.

I Stockholm finns inget liknande men för de skolor som vill så utarbetar Susanne Tidestrand även program för lågstadiet.