Varken i Österåker eller Vaxholm har kommunerna upplevt någon märkbar oro efter den höjda terrorhotnivån. Det säger Ulf Palmgren och Alexander Delis, säkerhetschefer i Österåker respektive Vaxholm.

– För närvarande har det inte framförts särskilt mycket oro eller frågor till kommunen. Men jag har full respekt och förståelse för att det finns oro, säger Ulf Palmgren.

Gör ni något särskilt med anledning av den höjda terrorhotnivån?

– Både ja och nej. Kommunikatörer och vi som arbetar med säkerhet och trygghet är förstås berörda medan vår kärnverksamhet arbetar vidare som vanligt, men med ökad vaksamhet.  

– Men nivåhöjningen har inte påverkat vår grundberedskap. Den är redan så hög och god och vi har den dygnet runt, säger Ulf Palmgren.  

Ungefär detsamma gäller i Vaxholm:

– Stadens arbete med trygghet och säkerhet anpassas kontinuerligt för att möta risker i vardagen och ha en god beredskap. Om man känner oro så går det bra att kontakta den verksamhet det gäller, säger Alexander Delis.

Ulf Palmgren påpekar också att hotnivån var förhållandevis hög – 3 (förhöjt hot)– redan innan Säkerhetspolisen 17 augusti beslutade att höja den till 4 (högt hot).

– Vi i Österåker har ägnat oss åt utbildning, information och övningar, i synnerhet kommunens krisledningsorganisation, och det är något som onekligen har intensifierats efter Rysslands invasion av Ukraina, berättar han.  

Hur ska man tänka som invånare?

– Vi delar säkerhetspolisen uppfattning att man ska leva som vanligt, men vara vaksam, säger Alexander Delis.

– Det är alltid bra att hålla sig uppdaterad med information från myndigheter, ha omvärldsbevakning och att vara källkritisk. Det gäller även de unga, säger han och tipsar om ”lilla krisinformation.se” – krisinfo, fast för barn och unga.

Ulf Palmgren är inne på samma spår:

– Det är stor skillnad på att vara beredd och oförberedd. Om man håller sig informerad och är påläst är det lättare att stå emot rykten och felaktig informationsspridning. Då kan du förhålla dig till utvecklingen utan att bli lika orolig och stressad.